Nyheter

Subsidier rensing – ikke forurensning!

Publiseringsdato: 4. oktober, 2006

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Regjeringen er bedt om å spandere et rør som skal frakte gass inn til gasskraftverket på Skogn. Hvis regjeringen faktisk betaler for dette, er det helt uakseptabelt om den ikke også betaler for CO2-håndtering, mener Bellona.

Industrikraft Midt-Norge presenterte i dag nye planer for sitt framtidige gasskraftverk på Skogn. Prosjektet forutsetter et ”nært samarbeid med statlige myndigheter”, og utbyggerne krever blant annet at staten skal subsidiere en gassrørledning inn til anlegget.

– Én ting er at Skogn i sin tid fikk tillatelse til å slippe ut CO2, og at de ikke legger opp til rensing. Regjeringen kan da ikke i tillegg være med på å subsidiere forurensningen, sier nestleder i Bellona, Marius Holm.

Han lurer på hvorfor man ikke i stedet ser på et stort biokraftverk på Skogn.
– Ikke nødvendigvis 3 TWh, men i hvertfall stort nok til å dekke det lokale behovet for kraft og varme på papirfabrikken. På Tjeldbergodden har man allerede gassrørledning, og snart har man CO2-rørledning. På Skogn har man ingen av delene. – Kanskje det hadde vært mer lønnsomt å produsere kraften på Tjeldbergodden, og heller frakte strømmen nordover, spør Holm.

Bellona krever at regjeringen sørger for CO2-rensing på Skogn. Hvis regjeringen skal subsidiere et gassrør inn til anlegget på Skogn, må regjeringen samtidig sørge for at CO2 fraktes i en rørledning tilbake. Slik kan avgassen lagres trygt i geologiske formasjoner under sjøen i stedet for å slippes ut i lufta.

Gasskraftverket på Skogn har allerede fått konsesjon, men det har så langt ikke vært gode nok økonomiske utsikter i prosjektet. De nye planene innebærer blant annet en liten nedtrapping av prosjektet, og at man bruker noe biobrensel i tillegg til gass.

I en pressemelding opplyser Industrikraft at det med tiden kan komme en løsning for CO2-håndtering, men i utgangspunktet omfatter ikke planen dette.