Nyheter

– Uansvarlig å gi boretillatelse

Publiseringsdato: 29. november, 2006

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona er svært bekymret over at Hydro skal få bore rett ved land utenfor Nordkapp, og har i dag sendt en klage til Miljøverndepartementet.

– Det er uansvarlig av SFT å gi en slik boretillatelse. Vi er spesielt redde for at det skal skje ulykker. Det er bare 36 timer drivtid til land og dårlig oljevernberedskap i området. At leteboringen skal skje om vinteren, når det er mørkt og mye dårlig vær, vil bare gjøre det enda vanskelig å håndtere en ulykke, sier Maria Fossheim, fagmedarbeider i Bellona.

– Norges viktigste fuglefjell ligger rett i nærheten. Skal vi ta sjansen på at det blir tilgriset av olje, spør Fossheim.

Bellona ser med alvor på at boringen vil foregå innenfor den spesielt sårbare og verdifulle kystsonen langs Finnmark, der ny petroleumsaktivitet ikke skal tillates.

Kartlegging kommer for sent

I høringsrunden forut for SFTs vedtak i begynnelsen av november ble det av flere pekt på et behov for mer kunnskap om havområdet i Nucula-blokkene utenfor Nordkapp. Ingen vet hvilken effekt utslippene fra Hydros boring kan få, fordi kunnskapen om økosystemet er for dårlig.

Hydro har forsvart seg med at de har gjort en kartlegging av koraller i sommer og at de i september gjennomførte en undersøkelse av havbunnen og livet der. Prøvene fra september vil imidlertid ikke være klare før i februar, og da skal leteboringen etter planen være avsluttet. Hydro skal bore fra midten av desember til midten av januar.

– Disse prøvene har ingenting med boringen utenfor Nordkapp å gjøre. Analysene blir jo ferdige først etter leteboringen. Det betyr kanskje at de forbereder seg til flere leteboringer, sier Fossheim i Bellona.

Bellona mener at kartleggingen av økosystemet rundt Nucula-blokkene burde bli bedre før Hydro får begynne å bore i området.

Klager på SFT

Da Bellona og Natur og Ungdom skrev en høringsuttalelse til SFT tidligere i år var et av hovedpoengene dårlig oljevernberedskap. SFT innrømmet i et svar at oljen kan nå land før en oljevernaksjon kan iverksettes. Likevel har SFT gitt Hydro lov til å letebore, med henvisning til at norske politikere har bestemt at området skal åpnes for boring.

I klagen Bellona og Natur og Ungdom sender til Miljøverndepartementet i dag stilles det store spørsmål ved SFTs vurdering.

– Hvis SFT bare skal henvise til politiske beslutninger og ikke gjøre egne faglige vurderinger, hvorfor skal vi da ha et slikt organ, spør Fossheim i Bellona.