Nyheter

Hvorfor støtter Bellona byggingen av et gasskraftverk på Mongstad?

Bellona

Publiseringsdato: 8. desember, 2006

Bellona støtter bygging av gasskraftverk så sant det kommer med CO2-rensing, fordi det da vil bidra til store kutt i de totale CO2-utslippene. Det haster å få renset CO2-utslippene i Norge, og Bellona mener det haster å få på plass CO2-håndtering som en av flere løsninger på klimaproblemene. Det planlagte gasskraftverket på Mongstad – som blir ett av de første i Norge – kan også bli utgangspunktet for en av de første CO2-verdikjedene i landet.

Bellona støtter bygging av gasskraftverk så sant det kommer med CO2-rensing, fordi det da vil bidra til store kutt i de totale CO2-utslippene. Det haster å få renset CO2-utslippene i Norge, og Bellona mener det haster å få på plass CO2-håndtering som en av flere løsninger på klimaproblemene. Det planlagte gasskraftverket på Mongstad – som blir ett av de første i Norge – kan også bli utgangspunktet for en av de første CO2-verdikjedene i landet. På Mongstad kan miljøgevinsten i form av reduserte CO2-utslipp bli nærmere fem prosent av Norges totale klimagassutslipp. Denne muligheten bør ikke gå fra oss.

Et annet viktig grunn til at Bellona har engasjert seg så mye i Mongstad og sier ja til et slikt anlegg med et fremtidig stort renseanlegg er at når dette er på plass slipper vi at forurensende og ineffektive gassturbiner skal lage strøm på plattformer som for eksempel Troll. Som en del av gasskraftplanen skal Troll i stedet elektrifiseres med strøm fra land, fra Mongstad.

Bellona krever derfor at det kommer et renseanlegg på plass så snart som mulig. I begynnelsen av oktober laget Bellona en modell og tidsplan for hvordan CO2-verdikjeden kan etableres på raskest og best mulig måte.

Hele tidsplanen kan du lese på: www.bellona.no/artikler/bellonas_CO2_plan