Nyheter

Viktige kamper gjenstår

Bellona

Publiseringsdato: 8. desember, 2006

Politisk sett har det vært mer enn klart at CO2-rensing er et sterkt krav i Norge, dersom det skal bygges gasskraftverk. Likevel tok ikke Statoil med bygging av et renseanlegg i sine opprinnelige planer for gasskraftverket på Mongstad. Statoil uttalte også at hele gasskraftprosjektet vil bli skrinlagt dersom det kom et krav om rensing fra dag én, og dermed ble regjeringen presset opp i et hjørne av oljegiganten. Etter intense forhandlinger mellom regjeringen og Statoil kom de til slutt til enighet om at renseanlegget for CO2 skal på plass på Mongstad i 2014.

Politisk sett har det vært mer enn klart at CO2-rensing er et sterkt krav i Norge, dersom det skal bygges gasskraftverk. Likevel tok ikke Statoil med bygging av et renseanlegg i sine opprinnelige planer for gasskraftverket på Mongstad. Statoil uttalte også at hele gasskraftprosjektet ville bli skrinlagt dersom det kom et krav om rensing fra dag én, og dermed ble regjeringen presset opp i et hjørne av oljegiganten. Etter intense forhandlinger mellom regjeringen og Statoil kom de til slutt til enighet om a renseanlegget for CO2 skal på plass på Mongstad i 2014.

Bellona ser på dette som skittent spill fra Statoil men mener at det er bedre at det kommer et renseanlegg om noen få år enn at det ikke kommer i det hele tatt. Likevel er det fortsatt skjær i sjøen ettersom opposisjonen har signalisert at de ikke vil opprettholde avtalen med Statoil dersom det blir for dyrt. Bellona skal jobbe intenst for at CO2-rensing kommer på plass både på Mongstad og på de andre store utslippspunktene i Norge, slik at vi får redusert våre klimautslipp betraktelig. For det haster!

Det er sterke krefter vi kjemper mot, men med godt samarbeid innad i miljøbevegelsen og riktig press på politikere og næringsliv lover vi å kjempe videre.

Hold deg orientert om vårt arbeid på www.bellona.no

Takk for din støtte!