Nyheter

Antall rømt oppdrettsfisk

Publiseringsdato: 25. mars, 2007

Hvert år rømmer store mengder oppdrettsfisk fra norske oppdrettsanlegg. 2006 ble et toppår for rømming både når det gjelder den tradisjonelle oppdretten av laksefisk og den gryende næringen knyttet til oppdrett av marine arter. Mengden rømt fisk gikk noe tilbake i 2007 som ble et år med normalt høyt antall rømte individer.

Tabellen nedenfor er basert på innrapportert rømming til Fiskeridirektoratet. Tallene for 2007 er foreløpige og kan fortsatt bli oppjusteret.

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  2006  2007
Laks/ørret 640.000 388.000 351.000 368.000 730.000 550.000 563.000 723.000 935.000 618.000
Torsk/kveite  –  –  –  –  –  –  20.000  213.000  290.000  70.000

Kilde: Fiskeridirektoratet