Nyheter

Hva består fôret av?

Publiseringsdato: 25. mars, 2007

Dagens fiskefôr består av en rekke innsatsstoffer. Tidligere benyttet man kun marine råvarer i produksjonen av fiskefôr. Men en voksende akvakulturnæring og økende etterspørsel etter disse har ført til en utvikling hvor stadig mer av fôrressursene kommer fra vegetabilske råvarer. Nå åpner også norske myndigheter for bruk av animalske råvarer og dermed vil vi sannsynligvis se at andelen marint råstoff vil bli redusert ytterligere. Tabellen nedenfor viser sammensetningen av "tradisjonelt" fiskefôr. Her har 68 prosent av råvarene marint opphav. I dag er vanligvis andelen av vegetabilske råvarer høyere. 

 

g/kg Fôrmiddel
350 Fiskemel
50 Fiskeensilasje
70 Mais- og hvetegluten
60 Soyaprodukter
280 Fiskeolje
30 Soyaolje
120 Hvete
40 Div. tilsetninger

Kilde: Waagbø et al., 2001  

 

bla