Nyheter

Legemiddelforbruk

Publiseringsdato: 25. mars, 2007

Innen oppdrett hvor fisk står i store konsentrasjoner vil man få sykdomsproblemer. For å bekjempe sykdomsutbrudd benyttes en rekke tiltak blant annet ulike medisiner. Innen oppdrett benyttes medisiner mot bl.a. bakteriesykdommer, lakselus og bendelorm. Tabellen nedenfor oppsummerer type preparat og forbruket over tid.

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Antibakterielle milder
1044 556 671 591 685 645 1219 805 1159 1215 1428
Anestesimidler
593 781 689 524 864 944 1328 1201 1240 1360 1623
Endo- og ectoparasittmidler
1904 2507 2119 732 800 648 669 759 854 678 797
Totalt
5537 5840 3479 1847 2349 2237 3216 2764 3252 3253 3857

Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt

Antibakterielle midler (kg aktiv substans)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
Florfenikol 109 205 154 111 202 302
Flumekin 7 5 60 4 28 7
Oksytetracyklin 12 11 45 5 8 0
Oksolinsyre 517 998 546 1035 977 1119
Totalt
645
1219
805
1159
1215
1428

Bedøvelsesmidler (kg aktiv substans)

2001 2002
2003
2004
2005
2006
Benzokain* ca. 500 ca. 500 ca. 500 ca. 500 ca. 400 ca. 400
Klorbutanol 1
Metakain 440 827 699 737 960 1216
Isoeugenol** 3 1 1,5 2,5 6,5
Totalt
944
1328
1201
1240
1360
1623

Lakselusmidler (kg aktiv substans)

2001 202
2003
2004
2005
2006
Cypermetrin 69 62 59 55 45 49
Deltametrin 19 23 16 17 16 23
Teflubenzuron 28
Emamektin 12 20 23 32 39 60
Totalt
128
105
98
104
100
132

Midler mot innvollsorm (kg aktiv substans)

2001 2002
2003
2004
2005
2006
Fenbendazol 21 8 2 23 78 27
Praziguantel 100 152 232 412 122 145
Totalt
121
160
234
435
200
172

Soppmidler (kg aktiv substans)

2001 2002
2003
2004
2005
2006
Bronopol 392 396 422 314 377 492
Malakittgrønt 7 8 4,5* 0,7* 0,9* 0,9*
Totalt
399
404
427
315
378
493

* Har ikke gått til produksjon av matfisk