Nyheter

Nasjonale laksefjorder

Publiseringsdato: 25. mars, 2007

Introduksjostekst – Hva er nasjonale laksefjorder?

Nasjonal laksefjord
Fylke
Tillhørende vassdrag
Neidenfjorden – Bøkfjorden Finnmark Neidenelva
Kongsfjorden* Finnmark Kongsfjordelva*
Tanafjorden Finnmark Tana, Langfjordvassdraget
Porsangen Finnmark Børselva, Lakselva, Stabburselva
Rapparfjorden Finnmark Repparfjordelva
Altafjorden Finnmark Altaelva
Kvænangen Troms Kvænangselva
Reisafjorden Troms Reisaelva
Malangen Troms Målselva
Beiarfjorden* Nordland Beiarelva*
Ranafjorden* Nordland Ranaelva*
Vefsnfjorden* Nordland Vefsna*
Namsfjorden Nord-Trøndelag Namsen*, Årgårdsvassdraget
Trondheimsfjorden Nord/sør-Trøndelag Orkla*, NIdelva*, Verdalselva*, Gaula, Stjørdalselva, Steinkjervassdraget, Figga
Åfjorden Sør-Trøndelag Stordalselva – Nordalselva
Halsafjorden Møre og Romsdal Surna
Sunndalsfjorden Møre og Romsdal Driva
Romsdalsfjorden Møre og Romsdal Rauma
Ørstafjorden Møre og Romsdal Ørstaelva
Nordfjord Sogn og Fjordane Stryneelva, Oldenelva, Eidselva
Førdefjorden* Sogn og Fjordane Nausta*
Dalsfjorden Sogn og Fjordane Gaula
Sognefjorden Sogn og Fjordane Nærøydalselva*, Lærdalselva*, Årøyelva, Vikja, Flåmselva
Fjordene ved Osterøy Hordaland Vosso
Etnefjorden – Ølsfjorden Hordaland Etneelva
Sandalsfjorden Rogaland Suldalslågen
Kysten Jæren – Dalane Rogaland Bjerkreimselva*, Figgjo, Håelva, Ogna
Lindesnes – Mannefjorden Aust-Agder Mandalselva
Svannerbassenget Telemark/Vestfold Numedalslågen

* Foreslått i St. prp. desember 2006

Utfyllende om nasjonale laksefjorder