Nyheter

Sommer 2006

Publiseringsdato: 8. mars, 2007

Juli:

Bellona-medarbeidere arrestert i Russland

bodytextimage_SommerDSC_0062.JPG

Den 25. juli skjedde det en alvorlig hendelse ved kjernekraftverket Forsmark i Sverige. En elektrisk kortslutning resulterte i at én av de tre atomreaktorene ved anlegget stoppet opp. Feilen gjorde at deler av det automatiske sikkerhetssystemet ble satt ut av spill. Dette resulterte i at reaktoren ikke ble tilstrekkelig nedkjølt, noe som i verste fall kunne ha forårsaket en nedsmelting av hele reaktoren og dermed også radioaktive utslipp. Bellonas atomfysiker Nils Bøhmer omtalte ulykken som svært alvorlig, og mente det bare var tilfeldigheter som gjorde at hendelsen ikke fikk dramatiske konsekvenser. Ulykken førte til at svenske myndigheter stengte to andre reaktorer midlertidig fordi de ikke kunne garantere for sikkerheten. Det ble også igangsatt en granskning i regi av den svenske kärnkraftinspektionen (SKI) som avdekket alvorlige brud på sikkerhetsrutinene ved Forsmark. SKI har nå anmeldt Forsmark for dette.

Les mer på:
http://www.bellona.no/nyheter/forsmark_uhell_svart_alvorlig
http://www.bellona.no/nyheter/nyheter_2007/darlig_sikkerhet_pa_atomkraftverk_i_sverige

August:

ONS i Stavanger

Den 22. august gikk oljemessen Offshore Northern Seas (ONS) av stabelen. ONS er en av verdens største olje- og gasskonferanser, og arrangeres av ONS-stiftelsen i Stavanger annethvert år. Stiftelsen eies av Stavanger by, Statoil, Stavanger Forum og Norsk Petroleumsforening.

ONS-messen 2006, med temaet ”Bridging the Energy Gap”, var den største noensinne, med 1.292 utstillere fra 23 land, og et besøkstall på over 30. 000. Bellona arrangerte i forkant av ONS en egen konferanse med fokus på miljøvennlige energiløsninger for fremtiden. Sentrale tema var klima- og energiutfordringene vi står overfor, og hvordan utfordringene kan møtes med energieffektivisering, fornybar energi og CO2-håndtering. Det var stort oppmøte på konferansen og Bellonas løsninger ble svært godt mottatt. Bellonas konferanse bidro også sterkt til å sette miljøvennlig teknologi på dagsorden under ONS.

Årets konferanse viste for øvrig at det nå er i ferd med å bli et sterkere fokus på miljø innen oljeindustrien, mye takket være miljøorganisasjonenes arbeid. Blant annet la samtlige av talerne under åpningsseremonien vekt på at miljøutfordringene i industrien er store og viktige.

Les mer på:
http://www.bellona.no/nyheter/Miljofokus
http://www.bellona.no/nyheter/miljofokus_apning_ONS
http://www.bellona.no/nyheter/Bellona_presenterer_fremtidens_losninger

September:

Generalforsamling i ZEP i Brussel

Den 12. september presenterte ”The European Technology Platform on Zero Emission Fossil Fuel Power Plants” (ZEP), de første resultatene av sitt arbeid under sin generalforsamling i Brussel. ZEP, eller Teknologiplattformen som den også kalles, ble opprettet av Europakommisjonen i 2005, og skal i perioden 2005‑2012 legge grunnlaget for EUs arbeid med CO2-håndtering. Bellona har så langt spilt en svært aktiv rolle i dette arbeidet, og var derfor sterkt representert under generalforsamlingen. Konklusjonen i Teknologiplattformens arbeid var klinkende klar:CO2-håndtering må implementeres umiddelbart for å redusere CO2-utslippene. Til stor glede for Bellona ble Teknologiplattformens anbefalinger støttet av en samlet kraftindustri, i tillegg til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og flere viktige miljøvernorganisasjoner. EU-kommisær Stavros Dimas, EU-parlamentet og EUs presidentskap roste Teknologiplattformens arbeid og sa at de ville legge til rette for at teknologien skal kunne implementeres raskest mulig. Dette viste at arbeidet i ZEP allerede hadde båret frukter. Bare et år tidligere var holdningen til CO2-håndtering langt mer negativ blant mange av aktørene. Resultatene fra ZEP-arbeidet var også viktig for utarbeidelsen av EUs nye energipolitikk som ble lansert i begynnelsen av 2006.

For å lese mer om Bellonas arbeid i EU, gå til: http://www.bellona.no/subjects/1138832980.85