Nyheter

Vår 2006

Publiseringsdato: 8. mars, 2007

April:

NGO-loven i Russland

April sto i Russlands tegn i 2006. Den 17. april 2006 trådte den nye NGO-loven i Russland i kraft. Med loven søker myndighetene å begrense russiske organisasjoners uavhengighet og muligheter for å motta økonomisk støtte fra utlandet. Innføringen av den nye loven sammenfalt med en massiv kampanje fra myndighetene for å innskrenke uavhengige organisasjoners utbredelse og aktiviteter i Russland. Den nye loven åpner for at organisasjoner kan bli stengt på grunn av såkalte ”administrative overtredelser”. Dette betyr at forholdsvis små overtredelser vil kunne få fatale følger for organisasjonene. Bellona, med sine to kontorer i Russland, er bekymret for utviklingen, men legger stor vekt på å fortsette sitt arbeid som før.

Les mer om saken på
http://www.bellona.no/nyheter/Russlands%20sivile%20samfunn

bodytextimage_Sommer04-06-Chernobyl_IK-02.JPG

Bellona stopper seismikkskyting

Den 2. juni fikk Bellona stoppet seismikkskytingen i havområdet Nordland VI utenfor Lofoten. Dette skjedde etter at Bellona gjorde byråkratene i Oljedirektoratet oppmerksom på at regjeringen hadde lovet at det ikke skulle igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VI i denne stortingsperioden. Oljedirektoratet hadde med andre ord gitt tillatelse til seismikkskyting stikk i strid med regjeringens ønsker. Seismikkskytingen ble umiddelbart stoppet etter at Bellona påpekte ulovligheten, og etterfulgt av følgende melding fra Oljedirektoratet: ”Vi takker for Bellonas årvåkenhet”.

Les mer på: http://www.bellona.no/nyheter/Bellona%20har%20stoppet%20petroleumsvirksomhet%20i%

Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet

Den 15. juni ble forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet vedtatt i Stortinget. Formålet med forvaltningsplanen er å legge til rette for bærekraftig bruk av ressurser i Barentshavet og Lofoten som ikke går utover økosystemenes tåleevne. Bellona var svært skuffet over resultatet fordi det ikke ble opprettet noen varige petroleumsfrie områder og fordi det åpnes for oljevirksomhet i svært sårbare og/eller kystnære havområder i Barentshavet. Bellona anser også planen som en uthuling av det tradisjonelle nullutslipps-prinsippet for oljevirksomhet. Regjeringen hadde lovet en langsiktig forvaltningsplan for Barentshavet, men Bellona mener resultatet har blitt kortsiktig.

Les mer om saken her: http://www.bellona.no/nyheter/Forvaltningsplanen_-_en%20uthuling_av-_nullutslippsregimet

Bellona 20 år

Den 16. juni fylte Miljøstiftelsen Bellona 20 år. Bursdagen ble feiret over flere dager, som seg hør og bør for en voksen jubilant. Festen startet med Norwegian Wood den 15. juni, der Bellona hadde egen stand og fikk gratulasjoner fra scenen. Den 16. juni var det offisiell feiring på Grünerløkka med politikere, samarbeidspartnere og støttespillere, etterfulgt av åpent hus hos Bellona. Her ble gjestene budt på grilling og intimkonsert med Charlotte Jacobsen i bakgården. Kvelden ble avsluttet med støttekonsert på Rockefeller med noen av Norges beste artister – Dum Dum Boys, Ralph Myerz and the Jack Herren Band, Marit Larsen, Morten Abel og Atle Antonsen – som alle stilte opp gratis for Bellona.

Du kan lese mer om Bellonas 20-årige historie i vårt jubileumsmagasin: http://www.bellona.no/Aboutus/bellona_20aar_magazine

I forbindelse med 20-års jubileet ble også Bellonas nye websider lansert. Den 16. juni gikk nye Bellona Web på lufta, med ny design og bedre struktur. Med det nye systemet skal Bellona Web bli en enda bedre miljøweb med stoff for både liten og stor. Se selv på: www.bellona.no