Nyheter

Vinter 2006

Publiseringsdato: 8. mars, 2007

Januar:

Miljøadvarsler om Goliat

bodytextimage_demonstranter.jpg

Etter en langvarig kamp ble det i februar endelig seier i spørsmålet om dumping av forurenset masse i Dramstadbukta utenfor Drammen. Drammen Skipsreperasjon fikk i 2004 tillatelse av SFT til å dumpe 70.000 kubikk forurenset masse i Dramstadbukta. Analyser av massene viste at de var forurenset av blant annet TBT (tributyltinn), og i henhold til SFTs tilstandsklasser for forurenset sjøbunn, langt over grensen for verste kategori ”meget sterkt forurenset”. Lokalbefolkningen i området var svært negative til den foreslåtte dumpingen og arrangerte, i samarbeid med Bellona, flere protestaksjoner. Motstanden førte til slutt til at Drammen Skipsreparasjon snudde i saken, skrinla sine planer og lanserte en lokal løsning på verftsområdet.

 

Mars:

CO2-verdikjede på Tjeldbergodden

I mars lanserte Statoil og Shell en felles plan om å etablere en CO2-verdikjede i Midt-Norge, i forbindelse med bygging av nytt gasskraftverk på Tjeldbergodden. Oljegigantenes plan er et pionérprosjekt i verdensskala, som innebærer at 2,5 millioner tonn CO2 hvert år kan rensens fra gasskraftverket for så å bli brukt til meroljeutvininng (EOR) på oljefeltene Draugen og Heidrun på Haltenbanken. En del av kraften fra Tjeldbergodden skal også brukes til å forsyne Heidrun-feltet med kraft når de går tom for naturgass om noen år. Dette kalles elektrifisering av offshore-installasjoner og vil føre til ytterligere reduksjoner i CO2-utslippene. Planen var en gledelig nyhet for Bellona ettersom den er helt i tråd med våre anbefalinger gjennom mange år. Å bruke CO2 til EOR er en viktig faktor for å fremskynde utviklingen av CO2-håndtering i stor skala.