Nyheter

Forekomst av oppdrettslaks i elv og sjø

Publiseringsdato: 27. april, 2007

Oversikten over antallet oppdrettsfisk som rømmer, tjener som indikator på hvordan næringen ligger an i rømmingsarbeidet. Skal man måle miljøkonsekvensene av rømming, er det mer hensiktsmessig å se på hvor store mengder rømt fisk man finner i viktige områder for villaksen, både i elv og i sjø. Norsk institutt for naturforskning (NINA) foretar prøvefangster av laks på ulike steder, og ved hjelp av blant annet skjellprøver kan man bestemme andelen rømt laks. Tabellen nedenfor viser innslag av rømt oppdrettslaks i elver, fjord- og kystområder.

 

År Stamfiske elv
Kyst
Fjorder
Sportfiske elv
%
%
%
%
1989 35 45 14 7
1990 34 48 15 7
1991 24 49 10 5
1992 26 44 21 5
1993 22 47 20 5
1994 22 36 19 4
1995 29 39 17 5
1996 31 47 16 7
1997 29 47 32 9
1998 22 43 32 9
1999 15 36 30 6
2000 11 31 17 7
2001 11 30 16 7
2002 18 34 27 16
2003 13 22 13
2004 14 28 18 7
2005 13 31 16 6
2006 * 39 16 7

Kilde: Norsk institutt for naturforskning
*tallene for 2006 er nå ferdig beregnet men enda ikke overlevert til Fiskeridirektoratet som er oppdragsgiver (Peder Fiske, NINA, pers. med.)

Ved å følge lenkene i boksen på høyre side vil du finne mer detaljerte oversikter om innslag av rømt oppdrettsfisk i det enkelte vassdrag, fjorder og kystområder.