Nyheter

Norsk rådgiver beskyldes for spionasje

Niels Bøhmer / Bellona

Publiseringsdato: 19. april, 2007

Skrevet av: Charles Digges

Oversatt av: Ola Innset

TV2 meldte tirsdag at forsvarets seniorrådgiver Ingjerd Kroken var blitt beskyldt for spionasje i Russland. Men Utenriksdepartementet nekter å bekrefte at dette er begrunnelsen for at Kroken ble nektet innreisetillatelse i februar.

UD sier til Bellona Web at de ikke vil offentliggjøre innholdet i den pågående korrespondansen med russiske myndigheter angående utvisningen av forsvarets seniorrådgiver Ingjerd Kroken.

Men departementet har gjentatte ganger uttalt at begrunnelsene fra russiske myndigheter for å nekte Kroken innreise den 7. februar er utilfredsstillende og forvirrende.

TV2 hevdet på tirsdag at Kroken ble nektet innreise fordi hun er mistenkt for spionasjevirksomhet og for å ha innhentet informasjon om russiske ubåter. Kroken har ledet den norske delen av AMEC (Arctic Military Environmental Cooperation), et internasjonalt samarbeid som fokuserer på atomavfall fra russiske atomubåter.

TV2-innslaget hevdet at russerne blant annet viste til to tilfeller hvor Kroken skal ha forsøkt å skaffe russisk militærinformasjon. Hun blir anklaget for å systematisk ha samlet data om den russiske nordflåten samt å ha tatt seg inn på forbudt militært område.

Kroken sa i februar til Bellona Web at hun ikke hadde fått noen begrunnelse på hvorfor hun ble nektet innreise, og at hun var blitt erklært persona non grata. Hun sa også at alle hennes reisedokumenter og visum var i orden.

Utilfredsstillende forklaring

Kommunikasjonsrådgiver I UD, Kaja Haldorsen, sa onsdag at hun ikke kunne kommentere innholdet i korrespondansen mellom norske og russiske myndigheter.

– Vi har mottatt informasjon av en generell karakter om hvorfor Kroken ble nektet innreise, sa Haldorsen til Bellona Web.

Hun omtalte den russiske forklaringen som ”utilfredstillende”.

– Vi kan ikke se hvorfor hun ikke slipper inn, sa Haldorsen og la til at UD har kontaktet russerne og bedt dem gjøre om beslutningen. Så langt har de ikke mottatt noe svar.

Haldorsen understreket at Norge har hatt pågående kommunikasjon over lengre tid med russiske myndigheter om denne saken.

Onsdag lyktes det Bellona Web å få fatt i en talsmann for det russiske utenriksdepartementet.

– Vi har ingenting å si og har ikke anledning til å diskutere dette, sa han, for så å legge på. Gjentatte forsøk på å ringe opp var mislykkede.

Kroken får ikke uttale seg

Ingjerd Kroken får nå ikke får uttale seg om saken til media og sa følgende til Bellona Web på onsdag:

– Jeg har ingen kommentar til disse beskyldningene, saken blir tatt hånd om av UDs informasjonssenter.

7. februar fløy Kroken til Moskva for å delta i et møte med andre AMEC deltagere, blant annet for å diskutere bruken av en norsk på bevilgning på 60 millioner kroner.

Hun fortalte Bellona Web at hun ble tatt til side i flere timer mens russisk grensepersonell diskuterte hva de skulle gjøre med henne, før de satt henne på et fly til København.

Norsk UD forlangte en umiddelbar forklaring, og fikk høre fra russisk side at hun var blitt sendt hjem fordi hennes ankomst ikke var blitt meldt til de riktige myndighetene.

Det kan virke som om korrespondansen mellom Norge og Russland nå har vokst til en enorm forvirring om grunnene for å nekte Kroken innreise. Grunner som kan inneholde beskyldninger om spionasje.

AMECs framtid

AMEC ble stiftet I 1996 og var et militærsamarbeid som skapte dialog mellom USA, Storbritannia, Norge og Russland om hvordan man best kunne hanskes med avfall fra russiske atomubåter.

Siden 1993 har Norge alene brukt over 1,2 milliarder norske kroner til opprydding, blant annet ved skraping av ubåter i nordvest Russland.

AMEC samarbeidet har allikevel vært en konstant byråkratisk hodepine med gjentatte krangler om tilgang til russiske atom- og militæranlegg.

I fjor trakk USA og Norge seg ut av samarbeidet etter uenighet med Storbritannia som ble med i samarbeidet i 2003.

Ikke troverdige

Leder for Bellonas Russlandsprogram, Nils Bøhmer, fester ingen lit til spionbeskyldningene mot Ingjerd Kroken.

– Disse beskyldningene er lite troverdige, og dette er ikke første gang russiske myndigheter kaster ut spionasjebeskyldninger mot folk de ikke liker, sier Bøhmer, som selv har blitt beskyldt for spionasje mot Russland.