Nyheter

Tap i produksjonen av laksefisk

Kilde: Fiskeridirektoratet

Publiseringsdato: 7. mai, 2007

[picture1 right] Norsk oppdrettsnæring hadde i 2006 et tap på 42 millioner laksefisk. Dette utgjør et svinn på 8,5 prosent av den totale produksjonen. Tap av fisk deles inn i kategoriene "dødfisk", "utkast slakteri", "rømming", "annet" og "tellefeil". Den klart største tapsårsaken er knyttet til dødfisk, hele 85 prosent. I denne kategorien finner vi fisk som av en eller annen grunn har dødd under produksjonen. Ulike sykdommer og parasitter bidrar sterkt i denne kategorien. Ut ifra et økonomisk perspektiv ligger det derfor store potensielle besparelser i en stadig forbedring av sykdomssituasjonen i norsk oppdrettsnæring. Utkast i slakteri står for 4 prosent av tapet. Dette tapet skyldes fisk som av en eller annen grunn har for dårlig kvalitet og dermed kasseres fra den normale produksjonen. Rømming stod i 2007 for 1,4 prosent av det totale tapet. Denne varierer noe år for år og i fjor representerte rømming rundt 3 prosent. Figuren til høyre viser årsak til tap i 2007 både som prosent og antall individer.

Tabellen nedenfor viser den historiske utviklingen i mengden tapt fisk innen norsk oppdrett av laksefisk. Tallene representerer både tap i antall individer og prosent tap av den samlede produksjonen.

Antall individer
Prosent av produksjon
1994 9 798 000 9,0
1995
12 606 000 7,7
1996
15 706 000 11,6
1997
19 037 000 14,2
1998
27 184 000 9,4
1999
21 574 000 7,1
2000
19 773 000 6,0
2001
25 590 000 7,0
2002
33 376 000 8,4
2003
34 772 000 9,1
2004
28 327 000 7,4
2005 27 574 000 6,9
2006 34 618 000 7,7
2007  42 610 000
 8,5

Kilde: Fiskeridirektoratet