Nyheter

– Haga maler fanden på veggen

(Foto: OED)

Publiseringsdato: 29. oktober, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Selvutnevnt ”klimaminister” Åslaug Haga skaper et bilde av EU som en fiende i spørsmålet om CO2-håndtering. Bellonas Paal Frisvold mener det heller er Norge som må legge seg i selen for å få på plass CO2-håndtering på Mongstad til 2014.

I dagens Aftenposten går olje- og energiminister Åslaug Haga ut og sier at Regjeringen frykter for at CO2-håndteringen på Mongstad kan bli utsatt på grunn av EU. Ifølge avisen kan i verste fall hele ”månelandingen” skrinlegges.

Årsaken skal ifølge Haga være at staten skal støtte Mongstad-rensingen økonomisk, og dermed kommer i konflikt med EUs regler for statsstøtte. Haga sier til Aftenposten at hun er ”urolig for at EUs manglende lovgivning om miljø og regelverket for statsstøtte vil forsinke Mongstad og Kårstø”.

Skaper feil bilde

Paal Frisvold, som leder Bellona Europa, er opprørt over Hagas tilnærming. Han mistenker henne for bevisst å skape et feilaktig bilde av EU i forkant av sitt møte med energikommissær Andris Piebalgs og konkurransekommissær Neelie Kroes i neste uke.

– Haga maler fanden på veggen. Det blir helt feil å skape et bilde av EU som den store stygge ulven når det er EU som går i bresjen her. Kanskje hun krisemaksimerer bare for å ta æren når alt løser seg, spør Frisvold.

– Det er en bred enighet om at vi må ha CO2-håndtering på gasskraftverk og kullkraftverk i Europa. Det mener Bellona, det mener Norge og det mener EU. Norge skal ha ros for sin innsats på Mongstad og Kårstø, men må derfor også fortsette arbeidet på en ordentlig måte.

Må melde fra

Foreløpig finnes ikke et ferdig regelverk for statsstøtte i forbindelse med CO2-håndtering, fordi teknologien er så ny. Derfor er det viktig at alle nye prosjekter blir notifisert, eller meldt inn, til Europakommisjonen (eller ESA for EØS-landenes del), slik at man får konkrete eksempler å jobbe ut fra.

– Norge har så langt bare notifisert en liten del av Mongstad-prosjektet. Vi mener derfor at ballen ligger hos Norge nå. Hvis Norge melder inn hele prosjektet for fullskala-rensing, kan arbeidet komme ordentlig i gang, sier Frisvold og legger til:

– Hvis Norge derimot bare venter og venter, og nekter for at statlig støtte til Mongstad faktisk er statsstøtte, da kan vi ende opp med en situasjon der prosjektet blir forsinket fordi vurderingene i ESA vil komme i gang for sent.

ESA enig med Bellona

Lederen av konkurranse- og statsstøtteavdelingen i ESA, direktør Amund Utne, mener i likhet med Bellona at det ikke er noen grunn for Haga å frykte for Mongstad. Til NTB sier han at det ikke på noen måte er noe dramatikk i dette. EU-systemet trenger ganske enkelt bare å få utarbeidet konkrete retningslinjer for arbeidet med CO2-håndtering.

– Det betyr ikke at man per definisjon stiller seg i veien for Mongstad-prosjektet. Det betyr bare at retningslinjene i realiteten vil bli utarbeidet i forbindelse med behandlingen av konkrete saker, og at det blir opp til ESAs og EU-kommisjonens skjønn å vurdere dette, sier Utne.

Statsstøtte sannsynlig

EU jobber for å få på plass 10-12 demonstrasjonsprosjekter, kanskje også flere, innen 2015. Sannsynligheten for at Mongstad blir et av disse prosjektene er ifølge Bellonas Frisvold veldig stor.

– Det ville vært svært, svært overraskende for alle om Mongstad ikke blir et av disse prosjektene. Og samtlige demonstrasjonsprosjekt må få statlig støtte. Det har jo Europakommisjonen faktisk bedt om.

Under Hagas besøk i Brussel i uka som kommer skal hun ifølge NTB delta i et møte mellom Europakommisjonen, samtlige EØS-land og ESA for å drøfte de nye retningslinjene for statsstøtte.