Nyheter

Selvaag-prisen til Frederic Hauge

Prisvinner Frederic Hauge sammen med prisutdeler, konserndirektør i Selvaag Gruppen, Ole Gunnar Selvaag. Bak dem er bildet av avdøde Olav Selvaag, som bygget opp Selvaag-konsernet.
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 19. desember, 2007

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona-leder Frederic Hauge er blitt hedret med Selvaag-prisen for sitt miljøengasjement og sin innsats i klimakampen.

Selvaag-prisen deles årlig ut for å hedre samfunnsengasjement, og er oppkalt etter den avdøde bygningsentreprenøren og samfunnsdebattanten Olav Selvaag. Mandag fikk Bellona-leder Frederic Hauge prisen under et arrangement på Løren i Oslo.

– Dette ser jeg på som en stor motivasjon for å fortsette arbeidet og stå på videre. Jeg er veldig takknemlig, sier Hauge.

Evne til realisering

I retningslinjene for utdeling av Selvaag-prisen heter det at den kan ”gis til nyskapende og annerledes tenkende personer som fremsetter saklig kritikk, samtidig som det anvises bedre, helhetlige løsninger for det norske samfunn, og som har evne til realisering”.

Under utdelingen sa konsernsjef i Selvaag Gruppen, Ole Gunnar Selvaag, at Hauge har vært nytenkende og kommet med sin kritikk ut fra helhetstenkningen, ikke sektor- eller særinteresser.

– Mange vil nok en gang ha sagt at miljøvern er en særinteresse, noe for de spesielt interesserte. I dag vet vi så altfor godt at dette var feil – ikke minst fordi prisvinneren aldri har gitt seg, all motstand og uforstand til tross. Hans sak er samfunnets sak og ikke minst vår fremtids sak, sa Selvaag.

Provosert

Utdelerne av prisen har lagt stor vekt på Hauges arbeid med atomspørsmål i Russland og arbeidet med klimautfordringene.

Ole Gunnar Selvaag trakk fram flere likheter mellom Bellona-lederen og sin far, Olav Selvaag, som i flere sammenhenger var omstridt på grunn av sine holdninger til norsk boligbygging og samfunnsutvikling.

– Dagens prisvinner har på mange måter en parallell historie, med mange år med påvisning av feil og svakheter og forslag til endringer av løsninger, praksis, systemer og prinsipper.

– Han har kjempet, han har protestert, og han har provosert for å få allmuen, de etablerte og myndighetene til å forstå alvoret. Han har vært villig til å ta betydelig egen risiko og belasning, men han har alltid søkt å være saklig, prøvd å ha en best mulig faginformasjon tilgjengelig og derfor vært en vanskelig motpart for de etablerte miljøer, sa Selvaag.

Tidligere vinnere

Tidligere har privatetterforsker Tore Sandberg, direktør i Synnøve Finden, Dag Swanstrøm, biskop Rosemarie Køhn og reindriftssamen Johan Martin Turi mottatt Selvaag-prisen.

Selvaag-prisen er på 400.000 kroner, og Hauge fikk også en miniatyr av skulpturen ”En glad gutt” av Solveyg Schafferer.

Priskomiteen, bestod i tillegg til Ole Gunnar Selvaag av advokat Else Bugge Fougner, tidligere LO-leder Yngve Haagensen, professor Rolf Seljelid, operasjef Bjørn Simensen og filosof Henrik Syse.