Nyheter

Krever at sniktildeling stoppes

Publiseringsdato: 31. januar, 2008

Skrevet av: Anne Karin Sæther

Bellona og flere andre miljøorganisasjoner krever at olje- og energiminister Åslaug Haga avvikler ordningen for ”Tildeling av forhåndsdefinerte områder” på norsk sokkel.

Olje- og energidepartementet har nylig foreslått å åpne flere sårbare havområder for oljeutvinning, gjennom en spesialordning kalt «Tildeling av forhåndsdefinerte områder».

– Denne tildelingen av såkalt forhåndsdefinerte områder har blitt til en sniktildeling av områder på norsk sokkel til oljeindustrien, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

I et brev til olje og energiminister Åslaug Haga krever Bellona, Natur og Ungdom, WWF og Norges Naturvernforbund at ordningen med ”Tildeling av forhåndsdefinerte områder” (TFO) avvikles.

Les brevet ved å klikke på lenken i boksen til høyre.

Udemokratisk

TFO ble først presentert i 2001 som et supplement til de ordinære tildelingsrundene på norsk sokkel. De områdene som blir innlemmet i ordningen og kalt ”forhåndsdefinerte områder”, blir gjort tilgjengelig for selskapene for bestandig.

Bellona mener at ordningen er udemokratisk fordi den binder opp kommende politiske beslutninger.

– Hvis et område først er innlemmet i TFO, vil det automatisk kunne tildeles hvert eneste år. Området kan bare gjøres større, ikke mindre. Politikerne mister dermed mye av muligheten til å styre av tildelingstempoet og investeringsnivået på norsk sokkel, sier Sæther.

Advarer mot TFO

Miljøorganisasjonenes krav kommer som en reaksjon etter at det i forrige uke kom fram at Olje- og energidepartementet ønsket å åpne for oljeboring i svært sårbare havområder ved ta dem inn i TFO.

Statens forurensningstilsyn (SFT) og Direktoratet for Naturforvaltning (DN) advarte mot oljeboring i 31 av de 34 foreslåtte områdene. Saken skal nå behandles av regjeringen.

DN skriver blant annet i sin en høringsuttalelse til OED at

Sett i lys av at TFO allerede er utvidet innover i et av de høyest prioriterte av de verdifulle områdene i Barentshavet (…) stiller DN spørsmål om TFO-systemet gjennomføres innenfor sine opprinnelige intensjoner.

Økt tempo

Tiden fra myndighetene åpner for en ny TFO-runde til utvinningstillatelsene tildeles er omtrent halvparten så lang som ved en vanlig konsesjonsrunde. Dette vil derfor kunne bety at tempoet for oljevirksomheten i området vil øke betraktelig.

Når et område har blitt definert som et ”forhåndsdefinert område” i TFO-ordningen, vil det bli utlyst til oljeselskapene hvert eneste år, inntil et selskap starter opp virksomhet der.

I ordinære konsesjonsrunder blir områder som ikke blir tildelt tatt tilbake, og de blir dermed gjenstand for ny diskusjon ved nye konsesjonsrunder.

Støtte fra SV

SV-politiker Inga Marte Thorkildsen støtter kravet fra miljøorganisasjonene og rådene fra faginstansene.

– Jeg ber oljeminister Åslaug Haga om å høre på de miljøfaglige rådene hun har fått, sier stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Les mer om miljøorganisasjonenes felles protest i Nordlys.