Nyheter

Miljømøte i gamle Logen

Gamle Logen
Mette m

Publiseringsdato: 8. januar, 2008

Skrevet av: Mette Martinsen

Frederic Hauge var som eneste representant for norske miljøvernorganisasjoner er invitert til å dele scene med Nobelprisvinner og leder for Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) dr. Rajendra K. Pachauri under et møte i Gamle Logen i mandag kveld.

Møtet ble arrangert av Skøyen Rotary, som hadde sørget for at så mange som mulig skulle få anledning til å høre Pachauri og Hauge snakke om IPCCs klimarapport og strategien videre mot møtet i København 2009. Og at det var populært, var det ikke tvil om – lokalet var smekkfullt av interesserte tilhørere.

Nødvendig å handle nå

Dr. Pachauri presenterte noen av de viktigste funnene i IPCC-rapporten som ble lagt frem første gang i Valencia (Spania) 17. november 2007. Noe av det som gledet ham mest i forbindelse med presentasjonen av rapporten, sa han, var at tfor første gang var det ingen som satte spørsmålstegn ved hvorvidt klimaendringene er reelle eller ikke.

– Kanskje, sa Pachauri, er dette en indikasjon på at verden nå endelig vil begynne å handle.

Og at det å handle er en dyd av nødvendighet, var ikke dr. Pachauri det minste i tvil om.

– Vi vil se resultatet av klimaendringene på alle områder, sa Pachauri.

– Vi vil få hetebølger, kraftige regnskyll på kort tid, sykloner vil øke i hyppighet, og vi vil oppleve både oversvømmelser og tørke. Isbreeene vil smelte, og flere arter vil gå tapt som følge av den globale oppvarmingen. Og mesteparten av den temperaturøkningen vi ser, er mest sannsynlig menneskeskapt, sa han.

Ingen vinner

Frederic Hauge var på sin side opptatt av veien videre og strategien fremover mot neste klimamøte i København i 2009. Hauge var som alltid fokusert på problematikken rundt fangst og lagring av CO2, men han minnet om at det ikke finnes noen ”vinner” når det gjelder å redusere klimautslippene.

– Alle tiltak er nødvendige for å komme i mål, sa Hauge.

– Både utvikling av fornybar energi, økte kraftpriser, fangst og lagring av CO2 – alt dette og mer til er nødvendige tiltak. Og kanskje bør vi begynne å diskutere hvilken teknologi som gjør jobben mest effektivt uten å hele tiden snakke pris?

Ansvar

Frederic Hauge synes Norge bør være seg sitt ansvar bevisst og bruke oljeinntektene i det godes tjeneste. Vi som har så høye inntekter fra fossil energi, bør i det minste støtte utvikling og produksjon av fornybar energi som for eksempel solceller, synes han.

– Norge har en stor, moralsk forpliktelse når det gjelder dette, sa Frederic Hauge.