Nyheter

Foreslår obligatorisk CO2-håndtering

Chris Davies, Europarlamentsmedlem fra Storbritannia
(Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 6. mai, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

CO2-håndtering kan bli pålagt alle gass- og kullkraftprodusenter, ifølge forslag til nytt EU-direktiv.

Et lovforslag som innebærer obligatorisk fangst og lagring av CO2 for kraftprodusenter ble presentert på en pressekonferanse i EU-parlamentet tirsdag 6. mai.

– Vi må få fortgang i prosessen med å ta i bruk CO2-håndtering, sier forslagsstiller Chris Davies. Han er britisk medlem av Europaparlamentet og saksordfører for CO2-lagringsdirektivet.

Davies foreslår å gjøre CO2-håndtering obligatorisk, for nye kraftverk basert på fossilt brensel fra 2020, og fra 2025 for eksisterende kraftverk.

Forslaget hans er en forsterking av Europakommisjonens forslag, som ble lagt fram i januar.

Økonomisk belønning

Ifølge det nye forslaget kan selskaper som tar i bruk CO2 få en dobbel økonomisk belønning. Selskapene må ifølge forslaget slippe å betale kvoter siden de ikke lenger forurenser, og de må få kvoter fra det europeiske kvotesystemet som kan selges videre. Selskapene vil dermed kunne tjene penger på CO2-håndtering.

CO2-lagringsdirektivet blir behandlet i EU-parlamentets miljøkomité i oktober.

bodytextimage_Paal_bredde.JPG Photo: (Foto: Tone Foss Aspevoll)

Bellona støtter forslaget

Bellona støtter Davies forslag om obligatorisk CO2-håndtering:

– Forslaget til Davies vil sette diskusjonen i EU om CO2-håndtering i et helt annet lys enn i dag. Politikere i EU vil forstå at det kun er snakk om tid før CO2-håndtering kommer, og ikke lenger et spørsmål om det er mulig eller ikke, sier Paal Frisvold, leder for Bellonas kontor i Brussel.

Frisvold understreker at Davies’ timeplan er gjennomførbar, men legger vekt på at hvis man virkelig ville, er det mulig å gjøre CO2-
håndtering obligatorisk allerede i dag.

– Nå må vi få ned kostnadene ved CO2-håndtering. Og det oppnår vi bare ved å begynne å bygge renseanlegg og etablere et marked for CO2-håndtering. Dette oppnår vi ikke ved å bare fortsette å forske, sier Frisvold.

– Davies legger opp til at EU skal sette en strek for klimagassutslipp fra kraftproduksjon, sier Frisvold.

Ufarlig gass

På tirsdagens pressekonferanse fikk Davies spørsmål om fare for lekkasje fra lagret CO2.

– Dette er ikke en farlig gass, vi bruker den blant annet i drikkevarer, svarte Davies.

Han sier også at underjordisk lagring av CO2 er langt fra å være et sjansespill, og viser til at man har industriell erfaring med dette.

– Det er ingen grunn til bekymring, lagring er svært trygt. Husk at vi flytter brennbar gass i ledninger gjennom Europa, og vi tenner på den i våre egne hus. CO2 er en naturlig gass, vi bruker den i øl og brus, og CO2 er ikke brennbart, i motsetning til gass, sier Davies.

– Greenpeace er dårlig informert

Mandag denne uka sendte Greenpeace ut en pressemelding hvor organisasjonen advarte mot CO2-håndtering. De mener dette fjerner fokus fra å starte kraftverk basert på fornybar energi.

– Greenpeace er dårlig informert. De splitter miljøbevegelsen. Og det de gjør er farlig, sier Davies.

Han viser til at klimaendringene blant annet vil kunne gi akutt vannmangel til store deler av verdens befolkning, og at det derfor er viktig å handle umiddelbart.

– Slik er realiteten. Greenpeace liker det kanskje ikke. Men CO2-håndtering kan forhindre noen av disse klimaendringene, sier Davies.

Innen mars 2009

Europakommisjonen la fram et direktivforslag om geologisk lagring av CO2 23. januar 2008, som en del av EUs klimapakke. Forslaget er nå til behandling i EUs beslutningsorgan Ministerrådet og Europaparlamentet.

Forhandlingene om vedtaket av et CO2-lagringsdirektiv er ventet å være ferdig innen mars 2009.