Nyheter

Forlenger driften ved Sellafield

Atomgjenvinningsanlegget Sellafield i England.
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 22. august, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Thorp-anlegget på Sellafield stenger likevel ikke som planlagt i 2011, har Bellona fått bekreftet i dag. Det svært omdiskuterte atomavfallsanlegget forsetter i fem til ti år til.

Det svært kritiserte Thorp-anlegget på Sellafield kommer ikke til å stenge i 2011, slik som tidligere planlagt.

Det bekreftet atomenergiselskapet British Nuclear Fuels (BNFL) overfor atomfysiker og daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer, under et besøk på anlegget i dag, fredag 22.08.08. Anlegget kan stå i drift helt til 2020.

– Det er svært beklagelig at vi får denne trusselen hengende over oss i fem til ti år til, sier Bøhmer i Bellona.

Mest forurensende

Thorp-anlegget (THermal Oxides Reprocessing Plant) mottar atomavfall fra hele verden, og er et av de få som fortsatt er i drift på Sellafield. Thorp-anlegget reprosesserer brukt atombrensel. Hensikten er å utvinne uran og plutonium av det brukte brenselet, men prosessen fører også til store utslipp av atomavfall.

Frykten for alvorlige ulykker i tillegg til daglige utslipp fra Sellafield gjør at det er motstand også i Norge mot anleggene.

Etter en større lekkasje fra Thorp-anlegget ble det stengt i april 2005, og gjenåpnet tidligere i år.

– Må øke presset

Bellona appellerer nå til norske myndigheter.

bodytextimage_Nils-Boehmer-bredde-lite.jpg Photo: (foto: tone foss aspevoll/bellona)

– Norske myndigheter må øke presset mot britiske myndigheter for å finne en alternativ løsning på hvordan atomavfallet skal håndteres, sier Bøhmer, og mener et alternativ kunne være å lagre avfallet på land.

Tidligere ulykker

I 1957 brant Windscale-reaktoren og forårsaket den hittil alvorligste ulykken på Sellafield. Windscale-reaktoren produserte plutonium til bruk i atomvåpen. De lokale utslippene var alvorlige og ulykken var datidens Tsjernobyl.

Etter dette har Sellafield-anlegget hatt en rekke mindre utslipp og ulykker. Den siste førte til stengingen av Thorp-anlegget i 2005.

Sellafield-anlegget ble bygd i 1956 for å produsere atomvåpen, men har i ettertid blitt brukt også til sivile energiformål. Atomreaktoren som produserte strøm er nå nedlagt, og Thorp-anlegget for reprosessering av avfall er et av de få anleggene som fortsatt er i drift på Sellafield.