Nyheter

– Grovt press fra StatoilHydro

Publiseringsdato: 15. september, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

StatoilHydro får tillatelse til å bore på Nucula. Selskapet setter boret i havbunnen før klagene rekker å bli behandlet. – Dypt udemokratisk, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

SFT har i dag gitt StatoilHydro tillatelse til å bore på Nucula, utenfor Nordkapp. Bellona krever at miljøvernminister Erik Solheim avviser StatoilHydros søknad. For selskapet planlegger å bore mens klagebehandlingen pågår.

– Statens Forurensingstilsyn (SFT) har lagt opp et løp som er helt umulig. Det er fullstendig uakseptabelt, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Klagefristen på tre uker går ut samtidig som selskapet setter boret i havbunnen. Frist for å klage på SFTs vedtak er 6. oktober. StatoilHydro har fått tillatelse til å bore ”primo oktober”. En vanlig klagebehandling vil derfor være ferdig lenge etter at boringen er i gang.

– Må søke i tide

Mørketid og værforhold begrenser tidsrommet det er mulig å bore i, og gjør at StatoilHydro må vente til neste år, hvis saken blir utsatt.

– StatoilHydro må venne seg til å søke i god tid, slik søknaden kan vanlig demokratisk behandling kan skje. Når de søker så sent som nå, setter de miljøvernministeren under grovt å utilbørlig press, sier Hauge.

StatoilHydro søkte boretillatelse i juli.

Krevde avgang

Tidligere miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) hastebehandlet den forrige Nucula-boringen. Bellona-leder Hauge svarte den gang med å kreve hennes avgang. Nå håper han at Bjørnøys etterfølger, Erik Solheim (SV), ikke hastebehandler en boring på Nucula.

– Miljøet har ikke råd til et miljøverndepartement som danser etter oljeselskapenes pipe, sier Hauge.

– Umulig oljevernberedskap

Nucula ligger 46 km fra land, i nærheten av Gjesværstappan, en av Nord-Europas største sjøfuglkolonier, og vil være synlig fra Nordkapp,

Boringen er dermed ekstremt kystnær, i et område regjeringen selv definerer som særlig sårbart og verdifullt. Med dagens teknologi er god nok oljevernberedskap utenfor Nordkapp umulig. Effektiviteten blir sterkt svekket på grunn av lang mørketid, lav temperatur og høye bølger.

– Denne konkrete leteboringen er utfordrende, men vi er særlig bekymret med tanke på en mulig helårlig drift, hvis StatoilHydro skal utvinne olje og gass her i framtiden, sier fagrådgiver i Bellona, Elisabeth Sæther.

Dagens oljevernberedskap fungerer ikke i bølger over 3,5 meter. Ved 2,5 meter høye bølger, vil under 10 prosent av et eventuelt oljesøl bli tatt opp. I Barentshavet er bølgehøyden over 2,5 meter om lag 60 prosent av tida i vintermånedene. Oljevernberedskapen fungerer dermed ikke på Nucula.