Nyheter

Tidligere Bellona-journalist til Strasbourg

Pasko (Ingress image)
Pasko

Publiseringsdato: 17. september, 2008

Skrevet av: 3944

Pasko ble arrestert i  november 1997, etter blant annet å ha vært med på å avsløre at den russiske marinen dumpet radioaktivt avfall i Stillehavet. Han ble løslatt i 1999, men ble etter en ny rettsprosess dømt til fire års fengsel for landsforræderi i form av spionasje i desember 2001, med fradrag for avsonet varetekt. Han ble løslatt på prøve i januar 2003, etter å ha sonet to tredeler av den idømte straffen.

Jobbet for Bellona

Etter løslatelsen har Pasko blant annet jobbet for nettsiden bellona.org og Bellonas russiskspråklige magasin EcoPraco (”Miljø og rettigheter”).

Pasko-saken kom i kjølvannet av den kjente Nikitin-saken, der Aleksandr Nikitin ble arrestert for å ha hjulpet Bellona med miljøarbeid i Russland. Nikitin vant til slutt mot FSB (tidligere KGB), som den eneste i historien. Bellona har hjulpet Pasko juridisk, og tidligere Bellona-jurist Jon Gauslaa bistår fortsatt Pasko.

I strid med rettssikkerhetsgaranti

Nå skal Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) vurdere om dommen mot Pasko er i strid med forbudet mot bruk av tilbakevirkende straffelovgivning, som er den viktigste rettssikkerhetsgarantien i Den europeiske menneskerettskonvensjonen. EMD skal også vurdere om domfellelsen kan anses som en krenkelse av Paskos ytringsfrihet.