Nyheter

Bellona og NU klager inn Nucula-tillatelse

Publiseringsdato: 6. oktober, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Bellona og Natur og Ungdom (NU) har i dag sendt en felles klage til Miljøverndepartementet på at StatoilHydro får tillatelse til å bore på Nucula-feltet utenfor Nordkapp.

– Miljøvernminister Erik Solheim må ikke la seg presse av StatoilHydros borejag, men ta seg skikkelig tid til klagebehandling, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

Den planlagte boringen er ekstremt kystnær, i et område regjeringen selv definerer som særlig sårbart og verdifullt. Med dagens teknologi er god nok oljevernberedskap utenfor Nordkapp umulig. Effektiviteten blir sterkt svekket på grunn av lang mørketid, lav temperatur og høye bølger.

– StatoilHydro må ikke få lov til å drive olje- og gass-utvinning i dette området, sier NU-nestleder Ola Skaalvik Elvevold.

Mulig borestart neste uke

Ifølge StatoilHydro kan de tidligst starte boringen utenfor Nordkapp i neste uke. Bellona mener det er avgjørende at miljøvernminister Erik Solheim gir klagen en skikkelig behandling. Vanligvis tar dette om lag to uker.

– Solheim må ikke la seg presse til hastebehandling. Hvis det blir nødvendig må han sørge for at boringen utsettes til klagen er ferdig behandlet, sier Sæther.

Utslippsfare

Bellona og NU påpeker at boringen bryter med stortingets forutsetninger null-utslipp til sjø.

Bellona og NU ser også med bekymring på faren for uhell, og viser til de nedslående påpekningene i Petroleumstilsynets granskningsrapport av Statfjord A-ulykken i mai. Petroleumstilsynet stilte da spørsmål ved om avvikene på Statfjord A kan finne sted på andre plattformer i Norge som driftes av det samme selskapet.

Korte frister

StatoilHydro sendte sin søknad om boring i juli, og fikk tillatelse fra SFT til å bore på Nucula 15.09.08. Klagefristen er i dag.

Bellona har tidligere uttalt at StatoilHydro må venne seg til å søke i god tid, slik at søknaden kan behandles på vanlig demokratisk måte.

Kontaktperson i denne saken: Elisabeth Sæther: 97 52 79 54