Les her: Statsbudsjettet 09

featureimage_Kristin_revidert_streng_mai07_bredde3.jpg Photo: (Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

For pressen: Ta gjerne kontakt for kommentarer til statsbudsjettet: 

Tone Foss Aspevoll, informasjonsrådgiver i Bellona: 91 72 02 67