Nyheter

Vil Norge si nei til skitten kullkraft?

(Foto: Bellona)

Publiseringsdato: 7. oktober, 2008

Skrevet av: Eivind Hoff

I dag stemmer EU-parlamentarikere over et forslag om å gjøre kullkraftverk uten CO2-rensing forbudt. Bellona oppfordrer norske myndigheter til å komme på banen og bidra til å sikre et slikt forbud.

I dag er det ”Super Tuesday” i Brussel. Miljøkomiteen i Europaparlamentet skal stemme over flere direktivforslag i EUs såkalte klimapakke, og et av de aller viktigste forslagene handler om hvorvidt CO2-rensing i praksis skal bli obligatorisk for nye kullkraftverk.

Miljøkomiteen skal stemme over et tak for hvor mye CO2 nye kraftverk kan slippe ut per kilowatt-time strøm de leverer. Flere forslag ligger på bordet for hvor høyt taket skal være og når det skal begynne å gjelde. Det vil høyst være på 500  gram CO2 per kilowatt-time og gjelde for nye byggetillatelser senest fra 2014. Det vil bety at man ikke lenger kan bygge tradisjonelle kullkraft, fordi de har alt for store utslipp av CO2.

I stedet må alle nye kullkraftverk fange CO2-utslippene og lagre dem trygt i formasjoner under bakken eller under havbunnen. Ved utgangen av 2014 skal utslippstaket revideres med tanke på å gjøre det gjeldende også for eksisterende kullkraftverk.

EUs ministerråd – der medlemslandene sitter – har uttrykt skepsis til forslagene. Selv om Europaparlamentet skulle si ja, blir det intet vedtak hvis ikke ministerrådet er enig. Blant medlemslandene som fortsatt ikke har uttalt seg om direktivene, er våre naboland Sverige og Danmark.

I denne sammenhengen kan Norge levere et viktig bidrag. Kanskje Norge kunne bidratt til at Sverige og Danmark støtter direktivene? Norge er blant de få europeiske landene som i praksis allerede har gjort rensing obligatorisk, ettersom regjeringen har slått fast at ingen kraftverk skal bygges uten rensing. Det burde derfor koste den norske regjeringen lite å støtte et krav om at skitten kullkraft må forbys. Selv om Norge ikke har noen plass rundt bordet i ministerrådet vil en slik støtte til obligatorisk rensing bli lagt merke til – dersom den kommer snart. Nå må Norge på banen!

Bellona skrev i sommer til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim for å be regjeringen støtte forslaget om rensepåbud i Europa. Så langt har vi ikke fått noe svar fra Solheim.

I Norge er det lett å glemme kullproblematikken fordi vi kun utvinner og brenner kull på Svalbard. Men kull er den viktigste klimautfordringenn. Kull er billig, og vil være tilgjengelig i store mengder i overskuelig framtid. Derfor står kull for 25 prosent av verdens energi og like mye av verdens klimagassutslipp. Denne andelen er i ferd med å øke ettersom kullrike land som Kina, India, Sør-Afrika og Mexico vokser seg ut av fattigdommen. I Kina åpnes i gjennomsnitt et kullkraftverk i uka med kapasitet på én gigawatt. Ett slikt kraftverk slipper ut ca. åtte millioner tonn CO2 i året – 15 prosent av alle norske utslipp. Kullkraftverk koster svært mye å bygge. Derfor er det vanskelig å få stengt kullkraftverk før de har nådd sin naturlige død – etter 50-60 år.

Kampen mot kullkraft som ikke renses er derfor blitt en flaggsak i klimakampen. I september ble seks Greenpeace-aktivister frikjent av en engelsk domstol etter å ha brukt sivil ulydighet for å stoppe det omstridte kullkraftverket Kingsnorth. Også Al Gore uttalte nylig at ”det er på tide med sivil ulydighet for å forebygge nye kullkraftverk uten fangst og lagring av CO2.” 

Bare i Tyskland er 30 skitne kullkraftverk under bygging eller planlegging. De vil slippe ut mer enn tre ganger Norges samlede CO2-utslipp. Hvis Europaparlamentets miljøkomité stemmer for et utslippstak i dag, vil det være et første skritt mot å stanse dem. Enda viktigere er kanskje signaleffekten et europeisk rensepåbud vil ha i de internasjonale klimaforhandlingene.

Innføring av obligatorisk CO2-rensing i EU, verdens største økonomiske blokk, med mange kullrike medlemsland, er helt nødvendig for å få snøballen til å rulle for en global enighet om å fase ut urenset kullkraft. Uten en slik utfasing setter vi spikeren i kista for klimaet slik vi kjenner det.

Bellona håper at Norge vil gjøre sitt ytterste for å bidra til at skitten kullkraft blir forbudt, ikke bare i Norge eller i Europa, men på sikt i hele verden. Alt vi ber om nå er litt ekte engasjement. Tar du utfordringen, Erik Solheim?

Denne kommentaren er også publisert på aftenbladet.no