Nyheter

Les om EUs klimapakke

Publiseringsdato: 25. november, 2008

Frankrike har for tiden formannskapet i EU, og president Nicolas Sarkozy har lagt mye prestisje i å få vedtatt en ambisiøs klima- og energipakke før Tsjekkia overtar formannskapet etter jul.

  • 4. og 5. desember skal EUs miljøvernministere ta stilling til energi- og klimapakken.
  • 11. og 12. desember avgjøres klimapakkens skjebne på EU-toppmøtet i Brüssel.
  • 17. desember gir Europaparlamentet sin endelige godkjenning (datoen var opprinnelig 16. desember)

 

I den blå boksen til høyre på siden kommer alle nyhetssakene relatert til klima- og energipakken.