Nyheter

Klare for å låses inne

(Illustrasjon: EBL)

Publiseringsdato: 26. januar, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Tirsdag låses dørene bak dem. Bellonas Marius Holm og Ane Brunvoll er blant 58 eksperter som skal låses inne i to døgn. Sammen skal de komme fram til åtte konkrete klimaprosjekter i regi av Grønn Boks Energy Camp.

27.-29. januar gjennomføres en 48 timers tankesmie om klima og energi. Landets fremste eksperter skal utvikle de energiprosjektene som kan gi størst og raskest klimaeffekt innen 2020 i Norge.

– Vi er nødt til få til en enighet om hvordan vi kan få til en kraftig omlegging fra fossil til fornybar energi, sier Marius Holm, nestleder i Bellona.

– Vi er veldig glade for å få dette til, og håper at dette samarbeidet vil bringe klimasaken i Norge et langt skritt videre, sier Ane Brunvoll, avdelingsleder for klima og energi i Bellona.

Arrangementet er et samarbeid mellom Energibedriftenes landsforening (EBL), Enova, Bellona, Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund. I tillegg har NVE deltatt i forberedelsene.  

Solheim åpner

Campen starter tirsdag 27. januar kl 11.00 på et hotell i Oslo, og den innledes av miljøvernminister Erik Solheim. Ved avsluntningen to døgn senere, torsdag 29. januar, overrekkes prosjektforslagene til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

I løpet av 48 timer vil 58 eksperter og beslutningstakere innen klima/energi holdes isolert for å komme opp med åtte konkrete prosjekter som kan bidra til å oppfylle Norges klimamål innen 2020.

Deltakerne er hentet fra forskning, industri og øvrig næringsliv, myndighetsorganer og miljøorganisasjoner.

Etter dansk modell

Energy Camp som konsept er utviklet og brukt i Danmark, men er aldri før prøvd i Norge.

Campen skiller seg fra andre lignende opplegg ved at deltakerne følges opp av et stort apparat researchere, facilitatorer og andre som legger forholdene til rette for to døgns kreativ fordypning.

Campen er også annerledes ved at prosjektforslagene faktisk skal realiseres, med ny samling av deltakerne og full evaluering når det har gått en viss tid.

Sentrale problemstillinger

Blant problemstillingene som tas opp er:

•    Hvordan får vi utløst lønnsom energieffektivisering i industri og bygg?
•    Hvordan fase ut olje til oppvarming og erstatte med fornybare energikilder?
•    Hvordan få til elektrifisering av veitransport?
•    Hva må til for å øke innslaget av fornybar energi i driften av olje- og gassproduksjonen?
•    Hvor mye kan vindkraft og vannkraft bidra med?
•    Hvordan kan strømnettet utvikles for å legge til rette for en overgang fra fossil til fornybar energibruk?

Les mer om Grønn Boks Energy Camp på www.gronnboks.no og www.energycamp.dk.