Nyheter

Roser varslet CO2-utredning på Snøhvit

(Foto: Finnmark Dagblad)

Publiseringsdato: 3. april, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Bellona er fornøyde med at Miljøvernministeren nå varsler pålegg om CO2-utredning på Snøhvit. – Anlegget har vært en utslippsbombe siden det ble startet opp, sier fagrådgiver i Bellona, Elisabeth Sæther.

Miljøvernminister Erik Solheim varslet pålegget til Statoilhydro i VG og Dagens Næringsliv i dag.

– Vi er glade for at Statoilhydro endelig blir pålagt å redegjøre for utslippsreduksjoner gjennom Co2 fangst og lagring på Snøhvit. Dette har Bellona jobbet lenge for, sier Bellonas Elisabeth Sæther.
 
Statens forurensningstilsyn (SFT) oppfordret i fjor Miljøverndepartementet til å pålegge Statoilhydro å utrede hvordan en fangst og lagring av CO2 fra anlegget kan gjennomføres. Solheim følger nå denne oppfordringen fra SFT.

Viktig for klimaforliket

Rensing av gasskraftverket vil være essensielt for å kunne oppnå klimamålene som ble vedtatt i stortingets klimaforlik.

Gasskraftverket på Snøhvit skal etter planen slippe ut 920.000 tonn CO2 i året. I tillegg har Snøhvit-anlegget vært preget av store utslippsoverskridelser i 2007 og 2008 grunnet oppstartsproblemer.

Etterlyser tidsfrist

Solheim setter frist til 2010 for å ha ferdig utredningen. Bellona er skuffet over at Miljøvernministeren ikke ser ut til å ha fulgt opp SFTs oppfordring om å gi Statoilhydro en tidsfrist for når rensingen på Snøhvit skal starte.

– Med en tidsfrist ville denne utredningen vært mer forpliktende. Bellona kommer til å fortsette å følge denne prosessen svært tett, og jobbe for at co2-rensingen kan komme på plass raskest mulig, sier Sæther.

For presse: kontaktpersoner i denne saken:
Elisabeth Sæther, fargrådgiver i Bellona: 97 52 79 54
eller Tone Foss Aspevoll, informasjonsrådgiver i Bellona: 91 72 02 67, tone@bellona.no