Nyheter

Statsråder på befaring til Langesund

Miljøvernminister Erik Solheim sammen med Marius Dalen fra Bellona.
(Foto: Elisabeth Sæther/Bellona)

Publiseringsdato: 1. august, 2009

Skrevet av: Elisabeth Sæther

Bellona var tilstede da fiskeri– og kystminister Helga Pedersen (Ap) og miljøvernminister Erik Solheim (SV) var på befaring for å studere skadene etter skipshavariet i Langesund.

Lasteskipet ”Full City” havarerte natt til fredag utenfor Langesund. Til nå har Kystverket rapportert om at det har lekket ut opp til 200 tonn tungolje. Store deler av oljesølet har truffet strendene både på Telemarkskysten og utenfor Vestefold, og det er så langt rapportert om 63 døde sjøfugl.

I dag var de to statsrådene på befaring på Krogsstranda, et av de områdene som har blitt hardest rammet.

– Jeg er veldig glad for å høre at Kystverket tror at tilstanden skal komme tilbake til normal for de områdene som er berørt av oljesøl. Jeg kan understreke at det ikke er pengene det skal stå på, sa Helga Pedersen.

Hun uttalte videre at hun ikke hadde grunn til å ha dårlig samvittighet over oljesølet, og at regjeringen hadde gjort sitt for å sikre en god beredskap i området.

bodytextimage_helgap.JPG Photo: (Foto: Elisabeth Sæther/Bellona)

Overrasket over Pedersen

Fagrådgiver Marius Dalen i Bellona som har vært tilstede i Langesund siden fredag formiddag er overrasket over at Pedersen tørr å være så bastant i sin uttalelser. Han minner om at ulykken tydelig viser at det er behov for ressurser til å øke kvaliteten på oljevernet i tillegg til økte bevilgninger for å få på plass en statlig slepebåtberedskap i Sør- Norge.

– Denne regjeringen har økt bevilgningene til oljevernutstyr på land, dessverre har de glemt at det er et akutt behov for å skaffe en statlig slepebåtberedskap i Sør-Norge, sier Dalen.

Han understreker at Kystverket allerede i 2006 ga regjeringen anbefaling om å sette av midler til dette.

– Det er for tidlig å si om denne ulykken kunne vært forhindret med en bedre statlig slepebåtberedskap, men all erfaring tilsier at det vil komme nye skipsulykker og at det dermed haster å få på plass fullgod beredskap, sier Dalen.

Klimaendringer øker beredskapsbehov

Miljøvernminister Erik Solheim uttrykte bekymring for de over 80 reservatområdene for sjøfugl i Vestfold og Telemark. Oljeflak driver nå inn mot reservatområdet Jomfruland sør for Langesund. som har flere sårbare sjøfuglbestander. Han understreket også behovet for økt beredskap:

– Mer ekstremvær som følge av klimaendringer vil føre til et behov for skjerpet beredskap, sa Solheim.

Bellona følger situasjonen

Kystverket har varslet at arbeidet med å losse tungolje ut av skipet vil starte i dag. Bellona vil fortsette å følge situasjonen tett:

– Det viktigste nå framover er å få startet nødlossingen av tungolje fra havaristen. I tillegg må de viktigste naturområdene langs kysten som står i fare for å bli utsatt for oljesøl sikres med lenser for å hindre oljepåslag, sier Dalen.

Her er Bellonas viktigste krav til Helga Pedersen og Erik Solheim:

  • Gjennomgang av rutiner for å gripe inn overfor skip som ikke svarer når det blir anropt av Trafikksentralen.
  • Økte bevilgninger for å sikre statlig slepebåtberedskap i Sør-Norge og strengere krav til kvaliteten på oljevernutstyret.
  • Snarlig forbud mot bruk av tung bunkersolje til skip som går i norske farvann.