Grønne sertifikat kommer i 2012

ingressimage_MariusHolm_15feb08_breddestreng1.JPG Photo: (Foto: Anne Karin Sæther/Bellona)

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og Sveriges visestatsminister og näringsminister Maud Olofsson undertegnet på et møte i Stockholm i dag en overenskomst om prinsippene for det videre arbeidet med å etablere et felles elsertifikatmarked i Norge og Sverige.

Krever overgangsordninger

Et elsertifikatmarked (grønne sertifikater) tas sikte på å etableres fra 1. januar 2012. Bellona mener dette ikke gir nok forutsigbarhet for næringen. I påvente av sertifikatmarkedet krever Bellona derfor gode overgangsordninger.

– Vi forventer nå overgangsordninger frem til 2012. Dette kan gjøres ved å bevilge 2 mrd kroner ekstra til statsbudsjettet. Denne summen tilsvarer svensk støttenivå gjennom sertifikatene, sier Holm.

Teknologinøytralt system 

Intensjonen i avtalen er i tråd med det Bellona hele tiden har vektlagt; et teknologinøytralt system, mål og forpliktelser sees i sammenheng med fornybardirektivet, det legges til rette for utvidelse med andre nordiske land på sikt, og omfattende utbygging av infrastruktur (overførings- og fordelingsnett) for å øke handelsmulighetene mellom land.

– For lavt ambisjonsnivå

Avtalen innebærer utbygging av 25 Twh ny fornybar kraft til sammen i Norge og Sverige.

– Dette er lavt, og ikke nok for verken å løfte fram ny energiteknologi, eller å gjøre Norge til eksportør av ren energi, påpeker Bellonas nestleder Marius Holm.

Regjeringens pressemelding finner du her.