Nyheter

Forventer mer handling enn store ord fra Regjeringen

Jens Stoltenberg (midten) la onsdag fram Rejgeringserklæringen Soria Moria2, sammen med partilederne Liv Signe Navasete (Sp) og Kristin Halvorsen (SV).
(Foto: Tone Foss Aspevoll/Bellona)

Publiseringsdato: 7. oktober, 2009

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Onsdag presenterte regjeringen sin nye regjeringserklæring, Soria Moria 2. Erklæringen inneholder små justeringer fra den forrige. – Soria Moria1 var store ord, men liten handling. I Soria Moria2 er det mindre ord, men vi håper på mer handling, sier leder i Bellona Frederic Hauge.

Stoltenbergs nye regjering kan ikke lenger skylde på forrige regjering, og møter store forventninger til handling innen klima.

– Neste gang velgerne skal dømme denne Regjeringen, finnes det ingen formildende omstendigheter, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Han minner om at ved neste valg har Regjeringen sittet åtte av de viktigste og mest avgjørende årene i klimakampen.

Behov for handling

På miljøsiden inneholder ikke regjeringserklæringen de store endringene.

– Vi har ikke behov for store ord, men for handling og iverksetting av klimatitak, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Partene i den nye rød-grønne regjeringen har blant annet blitt enige om å avvente bygging av fangstanlegg for CO2 på Kårstø. De har samlet seg om å lage en tiltaksplan for å få en mer miljøvennlig bilpark.

Lofoten

I Regjeringserklæringen heter det dessuten at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i inneværende periode. Dette ville uansett vært for tidlig ut fra vanlig behandlingstid. Regjeringserklæringen enes derimot om at videre behandling av denne saken overlates til neste års behandling av Forvaltningsplanen.

Bellona har tidligere uttalt bedt politikerne om å La Lofoten vente på Forvaltningsplanen.

– Vi føler oss trygge på at de faglige vurderingene i Forvaltningsplanen vil gi et godt grunnlag for å ikke åpne for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Kårstø

Bellona mener Regjeringen må fatte en investeringsbeslutning for å rense både gassterminalen og gasskraftverket på Kårstø, i løpet av neste stortingsperiode.

– Regjeringen må komme med et forprosjekt for å etablere en CO2-rense-klynge i Grenland, sier nestleder i Bellona Marius Holm.

Bellona lanserte i mai et krav om et nasjonalt løft for industrien. Kravet inneholder en etablering av fem nasjonale CO2-renseklynger, som kan rense klimagassutslipp fra både petroleumsindustri og annen industri.