Nyheter

Kan kutte energibruken drastisk

Illustration: Trondheim Smart City

Publiseringsdato: 30. oktober, 2009

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

Prosjektet Trondheim SmartCity har utarbeidet en rapport som viser at byen kan bruke 22 prosent mindre energi. Kommunen har forpliktet seg til å ta sin del av kuttene, og utfordrer staten til å gjøre det samme.

Trondheim SmartCity, et samarbeidsprosjekt mellom Bellona, Siemens og Trondheim kommune, har som mål at trønder-hovedstaden skal bli en smartere by når det gjelder energibruk.

Ut fra funnene i prosjektets nye rapport, ligger forholdene godt til rette for at målet kan nås. Der er hele potensialet for innsparing innenfor såkalt stasjonær energibruk – alt fra gatelys til skolebygg – kartlagt kilde for kilde, og det slås fast at byens samlede energiforbruk kan kuttes med hele 22 prosent.

Formannskapet i Trondheim stiller seg bak rapporten, og sier at de vil forplikte seg til å gjennomføre kuttene som kan gjøres i de kommunale byggene.

– Hele Ap må bli med

Avdelingsleder Ane Brunvoll i Bellona applauderer Trondheim-politikernes arbeid med å gjøre byen mer energieffektiv.

– Det er utrolig viktig at politikere gjør som i Trondheim, og blir med på å dra lasset. Dersom politikerne ikke gjør det de kan for å ta tak i klimaproblemet, signaliserer de til folk flest at klimaendringene ikke er så alvorlige, sier hun.

I Trondheim er det Ap som sitter med makta og ordføreren. Brunvoll mener hele partiet må følge trondheimspolitikernes eksempel.

– Trondheim Aps arbeid for å gjøre byen mer energieffektiv bør inspirere partiet nasjonalt til å få på plass bedre rammevilkår for energieffektivisering i Norge, sier hun.

Utfordrer staten

Brunvoll understreker betydningen av å få med det offentlige på å kutte unødvendig energibruk.

– I Norge er 40 prosent av yrkesbyggene eid av det offentlige. Da er det helt avgjørende at stat og kommuner går foran som pionerer på energieffektivisering. Det skaper kompetanse og erfaringer som så blir viktige for mindre aktører som har vanskeligere for å begynne på dette alene.

Varaordfører Knut Fagerbakke (SV) håper staten vil gjøre som kommunen, og forplikte seg til å bli med på energieffektiviseringen i deres bygninger.

– Til sammen er det rundt 800.000 kvadratmeter statlige og fylkeskommunale bygg i Trondheim. Vi har utfordret staten til å bli med på dette også, sier Fagerbakke til Teknisk Ukeblad.

Stort sparepotensiale

Dersom kuttpotensialet blir brukt, vil det gi et kostnadskutt på mellom 800 og 900 millioner kroner, skriver Adresseavisen.

– Mye av energieffektiviseringen kan gjøres på en lønnsom måte. Når det gjelder disse kuttene, er det viktigste å gjøre det lettere for folk å komme over dørstokkmila ved å vise hvor lett, miljøvennlig og økonomisk gunstig det er å kutte forbruket. Derfor driver SmartCity-prosjektet et intensivt holdningsskapende arbeid, sier Brunvoll.

Les mer om Trondheim SmartCity her.