Nyheter

Produksjon globalt

Kilde: FAO Fishstat

Publiseringsdato: 29. januar, 2010

Den tidligste dokumentasjonen på oppdrett er funnet i skriftlige nedtegnelser fra Kina for omlag 3000 år siden. Oppdrett av ulike arter foregår i en mengde land over hele verden. Kina er i en særklasse når det gjelder volum innen akvakultur med sin store produksjon av ferskvannsfisk og makroalger (tare).

Globalt finnes det et enormt mangfold av ulike arter i oppdrett og oppdrettsmetoder. Det finnes produksjon i ferskvann, sjøvann og brakkvann. Metodene spenner fra sterkt intensiv produksjon (industrialisert oppdrett) slik vi er vant til i Norge, via semi-intensiv oppdrett og ekstensiv oppdrett. Eksempler på sistnevnte kan være fisk som er satt ut i jorddammer og lever av hva økosystemet rundt kan tilby eller havbeite som utsetting av hummer i sjøen.

[picture1 right]Figuren til høyre gir en oversikt over oppdrettsartene med størst produksjon i 2007. Listen toppes av makroalgen Laminaria med en produksjon på mer enn 4,5 millioner tonn. Tallene viser også at det produseres store mengder av ulike arter karpefisk rundt om i verden. Det meste av denne produksjonen foregår i ferskvann i Asia. Av skalldyr når stillehavsøsters opp på topplisten. Dette er en østersart som oppdrettes i en rekke land over hele verden. Til sammenligning var den totale produksjonen av atlantisk laks på litt over 1,4 millioner tonn i 2007, hvorav Norge stod for i overkant av 50 prosent av produksjonen.