Nyheter

Produksjon i Norge

Kilde: Fiskeridirektoratet

Publiseringsdato: 29. januar, 2010

Norge er verdens største produsent av oppdrettet laksefisk. Siden oppstarten på 70-tallet har det vært en jevnt sterk vekst i produksjonen. I senere tid har det også blitt satset på å utvikle produksjon og markeder for andre arter enn atlantisk laks og regnbueørret. Eksempler på dette er satsingene på blant annet torsk, kveite og blåskjell.

Laks og regnbueørret

bodytextimage_Produksjon-marine-arter-1998-til-2008.jpg Photo: Kilde: Fiskeridirektoratet

Innen oppdrett av skalldyr er det blåskjell som er den dominerende arten. Blåskjelloppdrett har en lang historie i Norge. Flere perioder med satsing på denne arten har endt i store problemer og påfølgende konkurser. Et av problemene har vært å kunne sikre jevn tilgang av skjell over året blant annet på grunn av algeoppblomstringer som periodevis gir giftige skjell. De siste årene har produksjonen mye svingt opp og ned. I 2005 ble det produsert i underkant av 5.000 tonn blåskjell. Men både 2006, 2007 og 2008 ble år med nedgang i produksjonen. I 2008 endte produksjonen av blåskjell på 2.035 tonn.

I tillegg til blåskjell finnes det en mengde andre arter av skalldyr i oppdrett i Norge. Blant disse kan vi nevne; kamskjell, østers, O-skjell, hummer, kongekrabbe og kråkeboller.