Nyheter

Ulovlig dumping av gift i Oslofjorden

Bellona

Publiseringsdato: 2. februar, 2010

Skrevet av: Andreas Steenbuch Mathismoen

Norges Geotekniske Institutt og statseide Secora AS ble 1. februar i år dømt i Tingretten for dumping av giftige masser i Bunnefjorden. Prosjektleder Torill Jørgensen i Oslo Havn og Selskapet Oslo Havn, som også sto tiltalt, ble frifunnet på alle punkter.

Aktor i saken la ned påstand om 60 dagers fengsel for de to som fysisk sto for dumpingen av giftige masser i Oslofjorden. De to fikk tilslutt en bot på 20.000 kroner hver.

Entreprenørselskapet Secora AS fikk en bot på 500.000 kroner. I tillegg blir selskapets fortjeneste på 500.000 kroner inndratt som følge av dommen. Norges Geotekniske Institutt må ut med 250.000 kroner i bot og får også en inndragelse av overskuddet selskapet har skaffet seg gjennom giftdumpingen.

Bellona fornøyd

– Selv om ikke alle ble dømt, og dommen er noe mildere enn det aktor la ned påstand om, er vi fornøyd med resultatet, sier fagansvarlig Marius Dalen, i Bellona.

– Det er viktig at klare brudd på tillatelser og forurensningsloven følges opp med konkrete straffereaksjoner, sier Dalen.

Bellona har fulgt saken om giftdumping i Oslofjorden over lengre tid.


Formildlet dom

Selskapene sto tiltalt for dumping av 33.000 m3 med forurensede masser, men retten konkluderte med at det kun var bevis for 1200 m3. Det er grunnen til at aktors påstand om dom ble formildet i så stor grad.

I dommen heter det at ”Selv om det i ettertid er innhentet rapporter fra flere fagmiljøer som konkluderer med at det ikke er noen vesentlig spredning av partikler eller miljøgifter ut av deponiområdet, må det likevel legges til grunn at utslippene av forurenset masse innebar en belastning for en allerede overbelastet indre del av Oslofjorden. Dumpingen av forurensete masser innebar også en ulempe for et betydelig antall mennesker som bruker indre del av Oslofjorden som rekreasjonssted. På den bakgrunn finner retten bevist at dumpingen har skapt fare for forurensning”

Måling først om noen år

Først om noen år vil man kunne fysisk måle en eventuell skade dette har hatt på økosystemet.

– Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til effekten av både den ulovlige dumpingen og prosjektet i sin helhet. Det vil derfor være viktig med omfattende overvåkning av miljøgifter i fisk og bunndyr i lang tid fremover, sier Marius Dalen i Bellona.

Giftdumpingen i Oslofjorden har vært et omfattende prosjekt som Bellona har vært skeptisk til helt fra starten av. Bellona ønsket en løsning som innebar deponering av de forurensende massene på NOAHs anlegg på Langøya utenfor Holmestand.

– I ettertid ser vi at flere hundre tusen kubikk forurenset masse fra havneområdene faktisk ble levert til NOAH til tross for at både forurensningsmyndighetene og Oslo Havn mente dette ikke var gjennomførbart, sier Dalen.