Nyheter

– Elektrifisering og CO2-håndtering avgjørende

Publiseringsdato: 16. mars, 2010

Skrevet av: Håvard Lundberg

Bellona samlet i dag politikere, myndigheter, forvaltning og aktører for å diskutere hvilke virkemidler som trengs for å legge til rette for raske utslippskutt i petroleumssektoren. Bellona mener elektrifisering og CO2-håndtering vil være avgjørende for å nå Norges utslippsmål.

Dagens seminar var sitt første av fire arbeidsseminar som Bellona arrangerer om Klimakur og virkemidler. Formålet er å diskutere virkemiddelforslag med ulike aktører i forbindelse med høringsprosessen til Klimakur-arbeidet. Det var CO2-håndtering (CCS) og elektrifisering av sokkelen ved bruk av ren kraft, som stod på dagsorden i dag.

Foreslår virkemiddelpakke for elektrifisering

Marius Holm, nestleder i Bellona, presenterte Bellonas virkemiddelforslag for delelektrifisering av sokkelen.

– Det er særlig tre områder på norsk sokkel som skiller seg ut når det gjelder elektrifisering av eksisterende felt. Disse kan stå for utslippsreduksjoner på 2,25 millioner tonn CO2 innen 2020, med en akseptabel tiltakskostnad, sa Holm.

Bellona foreslår at Olje- og energidepartementet velger ut hvilke områder som skal elektrifiseres og at staten tar utbyggingskostnadene for å legge kabler ut til disse områdene. Det innføres en egen kraftavgift for alle lisenser på norsk sokkel som betaler ned de opprinnelige kabelkostnadene, og en nettariff som dekker driftskostnadene på kablene. Lisenser i utvalgte områder får tilknytningsplikt til kablene og selskapene må selv dekke ombygningskostnader.

– Konklusjonenes time er kommet

Presentasjonene av Klimakur under dagens seminar (se pdf i høyre meny) viser at det er et begrenset tidsvindu der viktige beslutninger må tas. Jo lengre man venter med å ta en avgjørelse om elektrifisering av noen områder, desto dyrere og mer krevende blir det.

– Vi kan ikke fortsette å utrede uten å konkludere. Konklusjonenes time er kommet, og flere av de virkemidlene som Bellona løfter opp virker interessante, sa Eirin Sund (Ap) i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

CO2-håndtering avgjørende

Bellona mener det er viktig å bestemme seg for hvilke CO2-håndteringsprosjekter som skal gjennomføres i tillegg til prosjektene på Kårstø og Mongstad, og har tidligere foreslått ulike CCS-klynger.

– Staten må dra lasset på CO2-håndtering i en tidlig fase, sa Holm i Bellona.

Nicolai Astrup fra Høyre stilte spørsmålstegn ved om Norge organiserer arbeidet med CO2-håndtering på en god nok måte, og viste til CO2-håndteringprosjekt i Storbritannia som har betydelig lavere kostnader enn det for eksempel Statoil har beregnet at fullskala CO2-håndtering ved Mongstad vil ha.

Seminarrekke

Bellona arrangerer flere seminarer med utgangspunkt i Klimakur, med fokus på ulike sektorer. Onsdag 17. mars er det transport som står for tur, 18. mars er det biogass og 23. mars skal virkemidler i industrien diskuteres.