Nyheter

Amerikansk-russisk avtale kan gi mer atomtransport langs norskekysten

Foto: Alexander Raube

Publiseringsdato: 31. mai, 2010

Godkjenner Kongressen en ny samarbeidsavtale med Russland om atomsamarbeid, kan transporten av brukt atombrensel utenfor Norge øke.

USAs President Barack Obama håper på å få Kongressens godkjenning av den såkalte «US-Russia Peaceful Nuclear Cooperation agreement». Den kan føre til at Norges store nabo i øst begynner å ta imot mer brukt atombrensel for lagring og reprosessering.

Murmansk er en av flere russiske byer som tar imot atomavfallet. Om Russlands import øker, er det sannsynlig at det blir mer transport av det farlige avfallet langs norskekysten. I september 2009 gikk MCL Trader fra Gdinya i Polen til Murmansk med en last brukt atombrensel fra den polske forskningsreaktoren Eva uten at norske myndigheter ble varslet.