Nyheter

OLF holdt tilbake halve sannheten

Reine i Lofoten en sommerkveld i 2007
(Foto: Frokor/Wikimedia Commons)

Publiseringsdato: 31. januar, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Oljeindustriens Landsforening (OLF) lot være å sende ut viktig informasjon fra en spørreundersøkelse de offentliggjorde tidligere i januar. OLF valgte å kun fokusere på konsekvensutredning, og fortalte ikke at svaret på kjernespørsmålet var NEI; flertallet ønsker IKKE å starte leteboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Her har OLF på det groveste tilbakeholdt informasjon for offentligheten. Det viktigste spørsmålet i undersøkelsen; om en ønsker å starte leteboringen i disse sårbare områdene, ble strøket før offentliggjøringen. Svarene er i strid med OLFs ønsker, sier Silje Lundberg, fagrådgiver i Bellona og fortsetter:

– Dette tyder på en bevisst skjev fremstilling av folkemeningen. Folket har nok en gang talt, de ønsker ikke oljevirksomhet i disse områdene!

Villeder det norske folk

13. januar presenterte OLF resultatet av en spørreundersøkelse Synovate har gjennomført på oppdrag fra OLF om nødvendigheten av en konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 

Bellona kritiserte da OLF for villedende spørsmål og etterlyste spørsmålet som omhandler sakens kjerne; om en ønsker petroleumsaktivitet i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, eller ikke. Bellona har i ettertid kontaktet OLF  og forsøkt å få klarhet i hvilke spørsmål og svar som faktisk inngikk i undersøkelsen, men har fått avslag på alle henvendeler.

– Gang på gang ser vi at oljeindustrien forsøker å villede det norske folk. De siste ukene har de fått fritt spillerom til å hevde at befolkningen ønsker å igangsette en åpningsprosess via en konsekvensutredning, samtidig som det går klart frem av deres egen undersøkelse at befolkningen ikke ønsker oljeaktivitet i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Lundberg

Stabilt flertall mot oljeboring

Det har opp gjennom årene vært utført flere spørreundersøkelser angående spørsmålet om oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Helt siden 2008 har det vært et stabilt flertall mot oljeboring i disse områdene. Dette er OLFs undersøkelse med på å bekrefte. Her er 45 prosent av de spurte mot åpning av områdene.

– Det er på tide vi begynner å debattere sakens kjerne; nemlig om en ønsker å åpne områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja eller ikke. Det blir gang på gang bekreftet at flertallet i befolkningen ikke ønsker oljeaktivitet i disse områdene. Nå må oljeindustrien og regjeringa ta disse tallene på alvor, avslutter Lundberg.

For mer informasjon, kontakt:

Silje Lundberg, fagrådgiver olje, 91 33 17 29, silje@bellona.no

Ruth Lothe, informasjonsrådgiver, 905 11 493, ruth@bellona.no