Nyheter

Jubileumskonferanse

Publiseringsdato: 9. juni, 2011

Mange snakker om problemene. Andre velger å fortrenge dem. Bellona går for å realisere løsningene! Høydepunktet i vår 25-års jubileumsfeiring er den internasjonale konferansen “The Future is Carbon Negative”. Les programmet og meld deg på her!

For 25 år siden startet vi som en aktivistgruppe i oransje kjeledresser. Vi gravde frem gift og lenket oss fast for å avdekke miljøforurensningene. I tiåret som fulgte fokuserte vi på løsningene på problemene. Nå jobber vi tett med næringslivet for å realisere og industrialisere de gode miljøløsningene og skape morgendagens samfunn!

Torsdag 16. juni feirer vi at vi har kommet halvveis. Vi skal holde på i 25 år til – minst! 16. juni holdes det internasjonale konferansen «The Future is Carbon Negative», høydepunktet i vår jubileumsfeiring. Meld deg på her!

Les mer om innlederne under programmet.

Bellona’s anniversary conference: The Future is Carbon Negative

Samfunnssalen, Oslo Kongressenter

09.00-09.30: The Future is Carbon Negative. Frederic Hauge, President of The Bellona Foundation

Europe and the US: The race towards a low or high carbon society

09.30-09.45: Europe’s Bumpy Road to 2050. Can Europe lead the way? Paal Frisvold, Chairman of Bellona Europa

09.45-10.15: Hope or Illusion: California’s role in US climate leadership. Carl Bauer, Chair of the California CCS Review Panel and formerly Director of The National Energy Technology Lab

10.15-10.30: Q & A: Can We Combat Climate Change without a Global Agreement?

To Bio or Not to Bio: Growing green and prosperous

11.00-11.10: Negative Equals Positive: The rationale behind carbon negative. Tone Knudsen, Deputy Director of Bellona Europa

11.10-11.30: The Global Potential of Biomass with Carbon Capture and Storage. Tim Dixon, Manager of CCS and Regulatory Affairs IEAGHG

11.30-11.50: Using Nature’s Genius in Architecture. Michael Pawlyn, Director of Exploration Architecture

11.50-12.30: Turning the Desert Green: Enabling Restorative Growth Joakim Hauge, CEO of the Sahara Forest Project Kjetil Stake, Managing Director of the Sahara Forest Project Jørgen Ole Haslestad, President and CEO of Yara Frederic Hauge, President of The Bellona Foundation

12.30-13.30: Lunch

13.30-13.35: Video Larry Schweiger, President and Chief Executive Officer of the National Wildlife Federation

Financing the Climate Market: The missing link

13.35-14.00: Casino or Climate Capitalism? James Cameron, Executive Director of Climate Change Capital

14.00-14.40: Panel discussion: Investing for a low carbon economy

Moderated by: Viktor Jakobsen (Chairman of The Bellona Foundation) Panelists: James Cameron (Climate Change Capital) Peter Head (Arup) Tom A. Fearnley (The Norwegian Ministry of Finance) Elisabeth Grieg (Grieg International)

14.40-15.00: Merging Climate Finance and Climate Challenges. Maria Otero, US Under Secretary of State for Democracy and Global Affairs

15.00-15.30: Refreshments

15.30-16.10: Turning Visions Into Reality Lord John Prescott, Former Deputy Prime Minister of the United Kingdom

16.10-16.30: What a Difference a Day Makes Frederic Hauge, President of The Bellona Foundation


Blant innlederne finner vi:

Lord John Prescott
Tidl. visestatsminister og miljø- og transportminister i Storbritannia

Prescott er Storbritannias lengstsittende visestatsminister, og var en sentral aktør i Blair-regjeringen. Prescott spilte en viktig rolle ved klimaforhandlingene som ledet til den første internasjonale klimaavtalen i 1997, Kyoto-protokollen. Han er nå rådgiver for den kinesiske regjeringen i deres planer om å bygge tusen nye «Sustainable Cities”.

James Cameron
Direktør for strategi og sektorutvikling i Climate Change Capital (CCC)

CCC spesialiserer seg på de finansielle mulighetene som genereres av den globale overgangen til lavkarbonøkonomier. Cameron har en rekke verv i internasjonale foretak og komiteer, bl.a. som leder for World Economic Forums Agenda Council on Climate Change, medlem av den britiske statsministerens Business Advisory Group og rådgiver for Pepsico UK og General Electric.

Carl O. Bauer

Styreleder for California CCS Review Panel og tidligere NETL-sjef

Bauer har lang ledererfaring i det amerikanske byråkratiet generelt og energidepartementet spesielt, med arbeid som bl.a. innebefatter håndtering av atomopprydding, kull- og miljøforskning og som sjef for NETL (The National Energy Technology Lab). De siste årene har han jobbet med Californias CCS-interesser og politiske endringer.

Tim Dixon
Leder programmet for forskning og teknologiutvikling i IEAGHG. 

IEA Greenhouse Gas R&D Programme (IEAGHG) er et internasjonalt forskningssamarbeid etablert i 1991 under det Internasjonale energibyrået (IEA). IEAGHG forsker og evaluerer teknologier som kan redusere klimagassutslipp ved bruk av fossilt brensel. Programmet støttes av 19 medlemsland (deriblant Norge), EU og OPEC.

Maria Otero
Statssekretær i det amerikanske utenriksdepartementet

Maria Otero har vært statssekretær siden 10. august 2009, og koordinerer USAs utenriksrelasjoner i en rekke globale spørsmål, blant annet demokrati, menneskerettigheter, arbeidsliv, internasjonale narkotikaspørsmål, flyktningesaker migrasjon og kamp mot menneskehandel. Hun arbeider også som spesialkoordinator for Tibet-spørsmål.