Nyheter

Tror på California som ledestjerne i klimakampen

Foto: Erik Thallaug

Publiseringsdato: 16. juni, 2011

Skrevet av: Andreas Kokkvoll Tveit

– 98 prosent av Californias gigantiske energisektor kan være CO2-fri i 2050. De kan også dra med seg resten av USA i klimaarbeidet, men det vil ta tid – og det vil koste penger, sier Carl Bauer.

– California har imponerende ambisjoner om energieffektivisering, økt bruk av fornybare ressurser og ikke minst CO2-håndtering. Men det finnes nok av barrierer, og dem må vi ta fatt på med det største alvor.

Det sa Carl Bauer da han innledet for over 300 tilhørere på Bellonas jubileumskonferanse i Oslo i dag.

Rekordhøy utslippsvekst

Bakteppet for innledningen var ikke utelukkende oppløftende: De internasjonale klimaforhandlingene har lenge stått i stampe, og i fjor steg klimagassutslippene mer enn noen gang tidligere.

I denne situasjonen ser mange seg omkring etter enkeltstater som kan gå foran. Bauer mener California er et lyspunkt – og at den store og viktige staten på USAs vestkyst kan amerikansk klimapolitikk mange steg videre.

– California er en rik og økonomisk sentral stat, og folk der er miljøbevisste, sa Bauer, og viste til at hele 14 prosent av energiproduksjonen der kommer fra fornybare kilder.

Voldsomt CCS-potensial

Bauer er ingen hvem-som-helst i amerikansk miljøarbeid, og burde definitivt vite hva han snakker om: Etter mange år i lederposisjoner i landets miljøverndepartement og forskning er han nå formann i et ekspertpanel som gjennomgår muligheter og hindringer for CO2-fangst og -lagring (CCS) i California.

I sin innledning presenterte han hovedkonklusjonen fra panelets arbeid: CCS er uomtvistelig et gode for samfunnet, og potensielt en avgjørende klimaløsning. Hindringene er først og fremst at kostnadene må ned, og at det må utformes et bedre regelverk for hvordan CCS skal tas i bruk.

bodytextimage_FH_web.jpg Photo: Foto: Erik Thallaug

Om man lykkes, er potensialet for CO2-fri energi enormt:

– Våre beregninger viser at hele 39 prosent av Californias strømproduksjon i 2050 kan komme fra kull- og gasskraftverk med CCS. Legger vi til at de neste 59 prosentene kan komme fra fornybare kilder, ser vi at vi faktisk kan ta steget inn i et virkelig lavutslippssamfunn.

En helt spesiell stiftelse

Før Bauer overlot scenen til neste taler, hadde han følgende bursdagshilsen til 25-årsjubilanten Bellona:

– Jeg har jobbet med mange organisasjoner over hele verden, men det er noe eget ved Bellona: Der mange dessverre bare roper ”nei!”, sier Bellona ”hvordan skal vi gjøre fremtiden bedre?”. Jeg setter stor pris på samarbeidet med dere!

Miljøløsningene er på vei inn

Før Bauers opptreden innledet Bellonas Paal Frisvold om hvordan Europa skal gjøre sitt for å bekjempe klimaendringer.

Han mener hensynet til klimaet er sammenfallende med EUs interesser på energifeltet.

– EU kan ikke fortsette med dagens høye energiimport. Det medfører store og uforutsigbare prissvinginger, og gjør Europa altfor avhengig av Russland og andre potensielt ustabile stater.

– Løsningen på dette er energieffektivisering og fornybar energi. Når Europa i tillegg har store penger å tape på dramatiske klimaendringer, trengs en kraftig satsing på CCS til industri- og energisektoren.

Frisvold er ikke i tvil om betydningen av å få EU og USA til å ta ledelsen i klimakampen.

– Behovet for at noen går foran som ”early movers” har aldri vært større. Vi må styrke disse to regionene slik at de kan være drivere i utviklingen.

Industrien må beskyttes

Hvordan det skal skje var tema da de to innlederne senere møtte Bellona-general Frederic Hauge til en paneldiskusjon.

bodytextimage_web_gjengen.jpg Photo: Foto: Erik Thallaug

En ofte gjentatt innvending mot utslippskutt i rike, industrialiserte land er såkalt ”karbonlekkasje”: At klimatiltak her medfører at industrien flytter ut, og etablerer seg i land der utslippene blir langt høyere.

– Dette er en viktig utfordring, men det finnes gangbare politiske løsninger som allerede blir diskutert: Å innføre en ekstra importtoll på varer som er produsert med høye CO2-utslipp og som kan utkonkurrere renere produksjon innenlands.

– Hvis vi skal få USA og EU til å gå foran uten en bindende, internasjonal klimaavtale, må industrien vernes. En slik karbontoll kan sikre dette, og jeg tror dette kan bli en viktig klimaløsning.

Vi kan ikke mislykkes

I sin tale tidligere på morgenen åpnet Hauge jubileumskonferansen med å løfte blikket inn i fremtiden. Selv om Bellona i dag fyller 25, er han langt mer opptatt av de neste 25 årene og de som følger.

– I 2050 er min yngste sønn faktisk yngre enn jeg er i dag. Med de urovekkende klimascenarioene vi nå får servert, er jeg bekymret. Men heldigvis: Miljøløsningene finnes, og de neste tiårene skal de industrialiseres og tas i bruk i stor skala. Å mislykkes i klimakampen er ganske enkelt ikke et alternativ.