Nyheter

Utslipp fra oljesand er større enn fra biltrafikk

(Foto: Svend Søyland / Bellona)

Publiseringsdato: 9. juni, 2011

Skrevet av: Bellona

Kanadiske myndigheter har innrømt å ha utelatt viktige utslippstall som viser at CO2-utslippene fra oljesand overgår utslipp av CO2 fra bilindustrien.

Rapporten utgitt av det kanadiske miljøverndepartementet (Environment Canada) utelot tall som viste en utslippsøkning på 20% i oljesandindustrien. Tallene skulle inngått i  Canadas årlige rapportering til FNs klimakonvensjon.

Det verste av det verste

Dataene viser også at CO2-utslippene per fat produsert olje fra oljesand i Canada stiger mens kampanjer fra oljeindustrien hevder det motsatte.

– Hovedutfordringen er at selv med best tilgjengelig teknologi og industriens utslippsmål for 2030-2050, vil klimagassutslippene fra denne type oljeproduksjon fortsatt være forbundet med så mye høyere utslipp enn fra konvensjonell olje-og gassproduksjon at produksjonen av tungolje fra tjæresand er den verste av de verste også i fremtiden , sier Svend Søyland, energi rådgiver i Bellona.

Statoil må ut

I kjølvannet av publiseringen av dataene har mediadekningen i Canada, USA og Storbrittania ført til en offentlig diskusjon rundt åpenhet, ansvarlighet og hva som virkelig foregår i oljesandproduksjonen.

– Vi blir stadig sikrere i vår sak etterhvert som kunnskapen om oljesand vokser og det er nå på høy tid at Borten Moe trekker hodet ut av oljesanden og erkjenner hva eierskapet i Statoils oljesand-produksjon innebærer, fortsetter Søyland.

I etterkant har en talsmann for miljøverndepartementet uttalt at noen av tallene også var å finne i rapporten, i tråd med klimakonvensjonens rapporteringskonvensjoner.