Nyheter

Varme tanker til alle i AUF

Publiseringsdato: 23. juli, 2011

Det er med stor forferdelse og tung sorg at vi har mottatt nyhetene om den forferdelige tragedien som har utspilt seg på AUFs sommerleir på Utøya det siste døgnet.

Vår dypeste medfølelse, støtte og tanker går i dag først og fremst til familiene og vennene til de drepte og skadde, men også til AUF som organisasjon, som har blitt rammet på en så grusom måte.

Gjennom årene har vi møtt mange av organisasjonens flotte representanter i en rekke ulike sammenhenger. De har utmerket seg som seriøse, engasjerte, reflekterte og dyktige unge mennesker. AUF har vært et viktig og nødvendig korrektiv innen norsk politikk generelt, og i miljøpolitikken spesielt, og vi opplever det som har skjedd som en enormt tap, ikke bare for alle involverte, men for hele nasjonen.

Norge har mistet et ufattelig antall dyktige, lovende unge som helt sikkert ville ha kommet til å sette sitt preg på landet og politikken hvis de hadde fått lov å leve.

Vi ber dere om å gi oss beskjed dersom det skulle det være noe som helst vi kan bidra med i situasjonen som organisasjonen nå står overfor.

Vi har ikke bare et inderlig ønske om, men også en sterk tro på at AUF som organisasjon vil reise seg igjen etter dette avskyvekkende angrepet.

På vegne av hele Bellonas stab vil jeg overbringe våre kondolanser.

Frederic Hauge
Miljøstiftelsen Bellona