Nyheter

Bellona avslører

Publiseringsdato: 12. september, 2011

Skrevet av: Andreas Steenbuch Mathismoen

Atomanlegget Marcoule i Frankrike, som ble rammet av eksplosjon og brann 12. september, har en historie av uregelmessigheter. The French Safety Authority (ASN) ramser opp en rekke tildels alvorlige hendelser de siste årene.

– Historien viser at det er nødvendig med en grundig gjennomgang av de andre franske atomanleggene. Dette både på grunn av eksplosjonen i går og i lys av Fukushima-ulykken i Japan tidligere i år, sier atomfysiker Nils Bøhmer. 

Hendelser ved Centraco de siste 10 årene:

1. 25 mai 2011

Under en periodisk test av branndetektorene den 25. mai 2011 førte en teknisk feil at brannalarmen på anlegget sviktet.

Forsøket på å starte systemet på nytt feilet og resulterte i at overvåkningssystemet ble midlertidig ubrukelig. Operatøren forbød som følge av dette arbeidet ved «hot spot» (arbeid av eksponering) og satte opp patruljer hver time for å sjekke tilstanden.

Detektoren ble satt i drift igjen 29 mai 2011, etter sentrale deler av brannvarslings- anlegget var byttet ut.

På grunn av manglende ettersyn av de tillatte driftsbetingelser, klassifiserte det franske atomtilsynet (ASN) hendelsen til nivå 1 etter den internasjonale skala for alvorlighetsgraden for atomulykker (INES) som har en skala fra (0-7).

2. 15 august 2010

Om natten 15 august 2010, under bruk av forbrenningsovn, ble det oppdaget en strømsvikt som varte i fire timer og ti minutter. Som følge av dette stoppet operatøren av anlegget innføringen av fast og flytende materiale til forbrenningsovnen.

Strømproblemene førte til at deteksjonen av radioaktivitet i røykgassanlegget var ute av funksjon en periode.

På grunn av manglende oppfølging av de tillatte driftsbetingelsene, klassifiserte ASN hendelsen til nivå 1 etter INES’ skala.

3. 26 november 2008

En intern overvåking avslørte manglende påkrevd periodisk kontroll av branndetektorer i ulike verksted.

Slike tester skal utføres en gang i halvåret, men ble bare gjennomført en gang i året av operatøren. Dette hadde pågått over flere år.

Operatøren har forpliktet seg til å utføre alle de manglende kontrollene før 31. desember 2008 og å korrigere fremtidige rutiner slik at fremtidige kontroller kan gjøres i samsvar med sin faste rutine.

ASN har bedt operatøren å klassifisere denne hendelsen på 1 på INES skala.

4. 17 desember 2007

Kl. 17.30 ble det oppdaget for store utslipp av tritium. Den årlige grensen var oversteget med 10 %.

Hendelsen skyldtes mottak av avfall med for høyt tritiumnivå, som var levert til behandling.

Anleggene ble umiddelbart stoppet og forble stengt ut året, for å møte de terskelverdier fastsatt i forskriftene. Undersøkelser ble iverksatt for å fastslå den eksakte årsaken til hendelsen.

ASN har bedt operatøren om en detaljert analyse av hendelsen og korrigerende tiltak.

5. 3 juli 2007

Etter mottak av flytende avfall til forbrenning ved anlegget, viste en analyse at radioaktiviteten til en av tønnene var større enn grensen beskrevet i anleggets tekniske krav.

Til tross for at grensen for radioaktivitet var overskredet, ble avfallet ikke sendt tilbake til produsenten, noe som er vanlig prosedyre. Dagen etter ble avfallet i stedet fortynnet i en tank og deretter behandlet ved forbrenning.

Denne hendelsen ble av ANS klassifisert til nivå 1 på INES-skalaen.

6. 31 Juli 2007

I forbindelse med vedlikeholdsarbeid 31. juli 2007, sluttet ventilasjonssystemet i flere av lokalene til forbrenningsanlegget å virke. Alarmen i kontrollrommet ble ikke oppdaget av operatørene og evakueringen ble derfor ikke satt i gang. Dette er i strid med de generelle reglene som gjelder for lokalene.

Hendelsen ble det klassifisert på INES-skalaen til 1, fordi det var ikke var en førstegangs hendelse. En lignende hendelse hadde inntruffet 29. nov 2005 uten at evakuering av de ansatte ble iverksatt da heller.

7. 24 februar 2003

Om kvelden kl. 20.00 ble starten på en brann oppdaget ved anlegget som mottar det radioaktive avfallet. Den interne brannberedskapen fikk  brannen raskt under kontroll.

Etter brannen ble det konstatert at det radioaktive avfallet inneholdt ulovlige løsemidler. En undersøkelse konkluderte med at flasker med løsemidler, som stammet fra CEA Cadarache var årsaken til brannen.

CENTRACO stoppet mottak av avfall fra dette senteret etter dette og satte krav om at CEA skulle gjennomføre korrigerende tiltak, før ny mottagelse.

Hendelsen ble klassifisert på nivå 1 på INES-skalaen.

 

Pressekontakter:

Nils Bøhmer, Atomfysiker på telefon 90037517

Ruth Lothe, Kommunikasjonsrådgiver på telefon 90511493

Andreas Steenbuch Mathismoen, Miljøpatruljen på telefon 96869696