Nyheter

Bellona vs. Borten Moe

Frederic Hauge
Dag Thorenfeldt

Publiseringsdato: 6. september, 2011

Skrevet av: Frederic Hauge

Oljeminister Ola Borten Moe har gått til kamp mot miljøbevegelsen, og miljøbevegelsen har slått tilbake. Enkelte mener at Bellona har reagert for sterkt, og at vi bør beklage. Det må vi svare på.

Bellona reagerer først og fremst på at statsråden påstår at vi har kjempet mot fornybar-satsingen til regjeringen. Det er å lyve, og det er ikke pent. Bellona har ikke vært blant motstanderne når det skal bygges ut vindkraft, vannkraft og strømnett. Tvert i mot har vi kjempet for at det skal komme mer fornybar energi.

Bellona måtte jobbe i over 10 år for å få på plass elsertifikat-systemet, mens regjeringen gjentatte ganger utsatte ordningen og sørget for dårlige  og uforutsigbare støtteordninger. Bellona har også jobbet aktivt i Brussel for at Norge skulle ta på seg en høy målsetning knyttet til EUs fornybardirektiv – Europas dugnad for utbygging av mer fornybar energi. Her strittet regjeringen imot og klarte å prute på kravet. Pinlig.

Vi har derfor store problemer med å se at regjeringens politikk for fornybar energi er det Borten Moe kaller ”ambisiøs”.  De rødgrønne har hatt en flertallsregjering siden 2005 og har hatt all mulighet til å legge til rette for mer fornybar energi, men de har ikke en gang klart å nå Stortingets mål fra 1999 om tre TWh vindkraft innen 2010. Dermed blir det bare et spill for galleriet å skylde  på miljøbevegelsen. 

Borten Moe mener miljøbevegelsens ”virkelighetsoppfatning” har fått dominere. Om det hadde vært tilfelle, ville norsk klima- og energipolitikk sett helt annerledes ut. Det store flertall av forskere sier at den globale temperaturstigningen kan være maks to grader, og det innebærer at verdens klimagassutslipp må kuttes med opp til 85 prosent innen 2050. I et slikt perspektiv må store deler av olje- og gassforekomstene forbli i bakken – i stedet for å hentes opp i det tempoet Borten Moe ivrer for.

Bellona kommer til å fortsette å sette halen på grisen i norsk klima- og energipolitikk, og kjempe for en utslippsfri framtid, der mer fornybar energi og mindre fossil energi er nøkkelen.

Dette innlegget sto på trykk i Aftenpostens papirutgave lørdag 3. september under tittelen «Løgn om Bellona».