Nyheter

Giftutslipp fra militærleir

Foto: Andreas Mathismoen/Bellona

Publiseringsdato: 2. september, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

Ved Forsvarsbyggs anlegg på Huseby har minst 1000 l diesel blitt tømt rett ned i en avløpskum. Døde fisk og sterk diesellukt preger Hoffelva helt ned til Bestumkilen.

Huseby gardeleir, hvor 800 soldater tjenestegjør er eid og blir driftet av Forsvarsbygg. Da nedgravde dieseltanker på området skulle rehabiliteres hentet Forsvarsbygg inn Skandinavisk Oljesikkerhet AS for å gjøre jobben. Det gikk veldig galt.

Dieselen som ble pumpet ut av tankene, ble tømt i en kum som førte drivstoffet rett ut i Makrellbekken og videre ut i Hoffelva. Deler av gardeleiren ble stengt på grunn av den skarpe diesellukten etter lekkasjen.

Diesel drepte fisk

Andreas Mathismoen fra Bellonas miljøpatrulje tok turen ned til utløpet av Hoffelva for å inspisere skadene.

– Jeg traff båteiere som fortalte om død fisk og sterk diesellukt som forstyrret dem i nattesøvnen. Diesellukten kan jeg skrive under på; jeg ble kvalm og svimmel i da jeg sto i nærheten av elva.

– Selv om vann- og avløpsetaten hadde samlet opp mye diesel, virket på meg som om det var endel igjen som fløt utover fjorden. Jeg tror utslippet må ha vært større enn 1000 liter.

Det er ikke første gang elver i Oslo blir forurenset av miløgifter. Tidligere i år ble all fisk i Akerselva drept etter en lekkasje fra Oslo kommunes renseanlegg på Oset ved Maridalsvannet.

Trodde oljen ville bli renset

Viktor Halvorsen i Skandinavisk Oljesikkerhet AS hevder overfor Bellona at de trodde at kummen ville føre dieselen til et renseanlegg som ville rense oljen.

Bellona mener det burde være en selvfølge å undersøke hvor en rørledning som man dumper farlig avfall i, fører hen:

– Dette tyder enten på total mangel på kunnskap eller så uttaler Skandinavisk Oljesikkerhet AS seg mot bedre vitende. Uansett er dette er miljøkriminalitet. Alle vet at et kommunalt renseanlegg ikke er ment å rense farlig avfall, sier Karl Kristensen, fagrådgiver på miljøgfter i Bellona. – Diesel er farlig avfall som skal leveres inn til anlegg som har tillatelsese til å motta slikt.

bodytextimage_DSC_0293.JPG Photo: Foto: Andreas Mathismoen/Bellona

Bellona er ikke kjent med om det finnes et eget renseanlegg for farlig avfall i Husebyleiren.

Skandinavisk Oljesikkerhet AS t fraskriver seg hele ansvaret for hendelsen og viser til at det er anlegg- og rørsystemet i leiren som var forvirrende og dårlig vedlikeholdt. De skylder dermed på Forsvarsbygg.

– Dette er militært område og ingenting skjer der uten at det blir kontrollert, sier Viktor Halvorsen i firmaet.

Særdeles dårlig vedlikehold

Gardens ansatte i Huseby-leiren opplyser at Forsvarsbygg konsekvent nedprioriterer vedlikehold og miljø. Bellonas utsendte mann, Andreas Mathismoen, snakket med flere av dem under en omvisning i leiren. Hans inntrykk er entydig:

– Ingen har oversikt over potensielle miljøbomber der. Alt var så rustent at jeg ble helt sjokkert, sier Andreas Mathismoen. – Det virker som fasaden er det viktigste. Så lenge de tingene som er synlige er pene, er det ikke så farlig med det som ikke syns.

Bekymrede ansatte forteller  at de hele tiden må gjøre vanskelig prioriteringer for å få leiren til å fungere. Det skal helst ikke brukes penger før noe er helt ødelagt.

– De ansatte klager over at lyspærer ikke blir skiftet og at når det regner mye har det hendt at det blir oversvømmelse inne i brakkene.

Bellona vurderer løpende å anmelde Forsvarsbygg og/eller Skandinavisk Oljesikkerhet AS for miljøkriminalitet.