Nyheter

Miljøgriseri politianmeldes etter dieseldumping

Publiseringsdato: 15. september, 2011

Miljøstiftelsen Bellona anmelder i dag Forsvarsbygg og Skandinavisk Oljesikkerhet AS for overtredelse av forurensningsloven i forbindelse med renoveringen av gamle dieseltanker i Huseby militærleir i Oslo.

Torsdag 1.september 2011 ble det pumpet ut et ukjent antall liter diesel fra en gammel dieseltank ut i en vanlig overvannskum som førte videre ut i Makrellbekken og Hoffelva.

Renovering med bismak

Hendelsen skjedde i forbindelse med renovering av gamle dieseltanker inne på Huseby militærleir i Oslo. Jobben ble utført av Skandinavisk Oljesikkerhet AS på oppdrag fra Forsvarsbygg.

Les mer her: Giftutslipp fra militærleir.

Diesellukten henger fortsatt i

Skadeomfanget som følge av utslippet er ikke endelig avklart, men det er funnet død fisk i elven og naboer forteller at diesellukt preger området helt ned til Bestumkilen fremdeles, nå to uker etter utslippet.

– Dette er miljøkriminalitet og de som er ansvarlige for dette må stilles til ansvar, sier Andreas Steenbuch Mathismoen fra Bellonas Miljøpatrulje.

Bellona mener straffen må være av en slik størrelse at den vil ha allmenn- og individualpreventiv effekt overfor virksomheter som håndterer helse- og miljøfarlige stoffer.