Nyheter

Miljøkrig om Mongstad i regjeringen

Publiseringsdato: 6. september, 2011

Mens miljøminister Solheim vil framskynde rensing på Mongstad – sier oljeminister Borten Moe at det er uaktuelt. Nå sier Solheim til NRK at Borten Moe ikke står for Regjeringens politikk.

På Dagsnytt kl. 12.00 i dag sa miljøvernminister Erik Solheim at han var lei av oljeminister Borten Moe sine «soloutspill» knyttet til miljøsaker.

Forrige uke fastslo Klima- og forurensingstilsynet av bruk av aminer under CO2-rensing ikke er helseskadelig og Solheim gikk da ut og sa at arbeidet med å få på plass rensning på Mongstad må framskyndes.

I dag sa Borten Moe det motsatte til Stavanger Aftenblad. En framskynding ifølge SP-statsråden er ikke aktuelt.

– Dette kommer på toppen av at Borten Moe ønsker mer kulldrift og en rekke andre saker, sa Solheim, som mener at Borten Moe ikke står for Regjeringens linje i Mongstad-saken.

Borten Moe stritter i mot

– Nå er det full splid i Regjeringen. For Bellona er det viktigste å få på plass rensing av CO2 på Mongstad. Det har vi kjempet for i mange, mange år – og vi har blitt oppgitt over de stadige utsettelsene, sier Bellona-leder Fredierc Hauge.

Han er glad for at så mange faginstanser har slått fast at prosessen med å få renset utslippene på Mongstad ikke skal representere noen helsefare. Det har kommet mange rapporter og uttalelser på bordet som underbygger dette.

– Det er for så vidt interessant at Borten Moe snakker om å bekjempe miljøbevegelsen med fakta. Nå har han fått fakta på bordet i Mongstad-debatten, og likevel stritter han i mot, sier Frederic Hauge.

– Det virker også som han ikke forstår Norges rolle i det europeiske arbeidet med å få tatt i bruke ulik renseteknologi for kull og gass. Norge har gjennom den såkalte månelandingen forpliktet seg til å være først ute med gassrensing, mens EU tar kull, sier Hauge.

Norges største CO2-utslipp

Oljeraffineriet på Mongstad er Norges desidert største CO2-utslipp. Raffineriet og gasskraftverket slipper nå til sammen ut 1.876.560 årlig.

CO2-utslippene i Norge er nå høyere enn noensinne. Oppstarten av gasskraftverket – eller kraftvarmeverket – på Mongstad uten rensing av utslippene, bidro til den kraftige økningen i 2010.

Ingen fare med aminer

En rekke faglige instanser har slått fast at en slik risiko er minimal og at CO2-håndtering med aminer er trygt. Den europeiske teknologiplattformen (ZEP) har publisert en uttalelse der amin-problematikken anses som håndterbart og ufarlig.

Aminer brukes allerede for å skille ut CO2 fra gass på Sleipner i Nordsjøen, på Snøhvit i Barentshavet og i tillegg brukes aminer i renseprosesser i en rekke andre land, deriblant USA og Danmark.