Nyheter

Dårlig miljøfokus i statsbudsjettet

Foto: Bellona

Publiseringsdato: 6. oktober, 2011

Skrevet av: Marianne Alfsen

– Dette er ikke et miljøbudsjett, er Bellonaleder Frederic Hauges dom over statsbudsjettet, som ble lagt frem idag.

– Norge må kutte utslippene med to prosent i året, dersom vi skal få til det vi må. Dette budsjettet vil øke utslippene, og er derfor ikke et miljøbudsjett. Det er skuffende, mener Hauge.

Hva må gjøres for at Norge i fremtiden skal bli et nullutslipps-samfunn? Det har vært fokus for Bellonas innspill til statsbudsjettet.

Bellona er opptatt av at det må være god balanse mellom pisk og gulrot. Avgifter alene er ikke nok, men de spiller en viktig rolle i kombinasjon med teknologidrivende virkemidler.

–  Derfor mener vi at våre forslag til avgiftsøkninger bør kanaliseres til å finansiere tiltak og teknologi som gir klimagevinst, påpeker Hauge.

Dette er Bellonas hovedinnspill til årets statsbudsjettprosess:

Styrk Enova og påskynd energieffektiviseringen!

Potensialet for mer effektiv energibruk i Norge er enormt. Det er også avgjørende for å realisere klimagasskutt. Derfor må statsbudsjettet stimulere til energieffektivisering, samt teknologiutvikling og energiomlegging fra fossil til fornybar energi – blant annet gjennom å styrke det statlige foretaket Enova, som Soria Moria II-erklæringen slår fast at skal være “vårt viktigste verktøy for å støtte fornybar energi og energieffektivisering”.

Dette mener Bellona om statsbudsjettet:

– Statsbudsjettet for 2012 legger opp til en radering av Enova, sier energirådgiver Sindre Østby Stub i Bellona.

Energifondet er de midlene Enova har til rådighet hvert år. Nå varsler regjeringen kraftige kutt i fondet. Kampen står om «ettøringen» – påslaget på nettariffen som gir 780 millioner kroner årlig til Enova. Den kan bli kuttet i revidert statsbudsjett.

I tillegg bryter Regjeringe løftet i Soria Moria II-erklæringe om å bygge et grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering for Enova på 30 milliarder kroner innen 2012. Bevilgningene til fondet ble økt til 25 milliarder i 2010-budsjettet. De siste fem milliardene skulle bevilges over 2012-budsjettet. Det har regjeringen ikke gjort.

Ta måneladningen nå!

Gasskraftverkene på Kårstø, Mongstad og Melkeøya har ikke CO2-rensing. Andre, store industribedrifter bidrar i tillegg med massive utslipp, og på norsk sokkel i Nordsjøen pøser 174 gassturbiner ut CO2 tilsvarende omtrent en fjerdedel av Norges totale utslipp. Dersom Norge skal få til betydelige kutt i klimagassutslippene, må landanleggene få CO2-rensing og offshoreanleggene elektrifiseres.

Dette mener Bellona om statsbudsjettet:

Regjeringen opprettholder den uforståelige forsinkelsen av «månelandingen», fullskala CO2-rensing på Mongstad.

– Skuffende, mener Bellonaleder Frederic Hauge.

– Det er ikke summen penger som blir bevilget vi er kritiske til når det gjelder CO2-rensing, men strategien regjeringen velger, med videre utredninger istedenfor å gjøre jobben og bygge renseanlegg, sier Hauge.

Mer positivt er det at regjeringen bevilger penger til fullskala CO2-rensing i Norge utover prosjektet på Mongstad. 

Stimuler til miljøvennlig transport!

Transportsektoren står for den raskeste utslippsøkningen i Norge. I 2006 stod landtransport og innenriks luftfart for omlag 32 prosent av de norske utslippene. Bellona foreslår en rekke avgiftsendringer og nye støtteordninger, som skal stimulere til å fase inn nullutslippskjøretøy.

Dette mener Bellona om statsbudsjettet:

Engangsavgift på kjøretøy blir totalt sett omtrent som før.

– De små endringene som gjøres i forhold til i fjor, er imidlertid positive, sier transportrådgiver Martin Hviid Nielsen.

Den mest positive nyheten er at ladbare hybridbiler vil nyte godt av større fradrag for CO2-komponenten i engangsavgiften, ifølge forslaget til statsbudsjett.

Øk CO2-avgiftene!

Bellona foreslår å øke CO2-avgiften på norsk sokkel, på fossile energikilder i transportsektoren og på fyringsolje – til kr 400 per tonn i statsbudsjettet for 2012, kr 765 i 2014 og kr 1000 i 2018.

Dette mener Bellona om statsbudsjettet:

Statsbudsjettet varsler ingen endringer i avgiften.

– Økning av CO2-avgiften ville vært et svært effektivt grep for å kutte utslippene fra oljefyring i bygg. Dette er også en tapt mulighet til å øke statens inntekter, som kan benyttes til andre klima- og miljøtiltak, sier energirådgiver Sindre Østby Stub.

Pressekontakt:

Kommunikasjonsrådgiver Ruth Lothe
Telefon: 905 11 493
E-post: ruth@bellona.no