Nyheter

Forslag om dobbeltmerking av oppdrettsfisk

Publiseringsdato: 5. oktober, 2011

Skrevet av: Ingrid Kristensen Hauge

Laksealliansen, et samarbeid mellom en rekke miljøorganisasjoner, sendte i dag ut et forslag om dobbeltmerking av oppdrettsfisk fra 2012. Tiltaket vil bidra til skjerpet kontroll i oppdrettsnæringen.

Bakgrunnen er at man ønsker å skjerpe kontrollen og sørge for at man vet hvor rømt fisk stammer fra.

– Vi er enige om at dette vil være et effektivt tiltak for å redusere de negative miljøeffektene av oppdrettsvirksomheten, sier seniorrådgiver i Bellona, Anne Lise Leonczek.

Se vedlagt pressemelding

Forslaget er sendt til Miljøverndepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Mattilsynet, Direktoratet for naturforvaltning, Klima og forurensningsdirektoratet og Fiskeridirektoratet.

Samarbeidet
Laksealliansen består av Norske Lakseelver, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Friluftslivets fellesorganisasjon, WWF, Bellona, Greenpeace, Naturvernforbundet, Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag, Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge.

Kontaktperson i Bellona:
Anne Lise Leonczek, seniorrådgiver
annelise@bellona.no
Tlf: 957 69 604