Nyheter

Oslo kan bli en mye smartere by!

Publiseringsdato: 11. oktober, 2011

Skrevet av: Marianne Alfsen

En blodfersk rapport gir oss oppskriften på en smartere hovedstad. Rapporten avdekker at Oslo kan kutte energiforbruket og klimautslippene med en tredjedel. Kuttpotensialet i hovedstaden tilsvarer Trondheims energiforbruk i ett helt år.

Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover. Med en sterk befolkningsvekst vil byen oppleve et økende behov for energi og stadig flere miljømessige utfordringer.

Les oppskriften på hvordan utfordringene kan løses i  ”Oslo Smart City – En rapport om hovedstadens miljøpotensial”! ­

– Den sterke befolkningsveksten i Oslo gjør at vi må tenke smartere for at Oslo skal være en grønn hovedstad også i årene som kommer. Vi har gjennomført tilsvarende initiativ i Bergen og Trondheim og dette har bidratt til å gi innbyggerne og byenes myndigheter og virksomheter bedre forståelse og verktøy for energi- og miljøbesparelser, sier Per Otto Dyb, administrerende direktør i Siemens.

Rapporten, som er utarbeidet av PricewaterhouseCoopers på vegne av Bellona og Siemens, viser at Oslo kan redusere sitt energiforbruk med hele 31 prosent, som betyr at hele 4 TWh med energi kan spares. Dette tilsvarer Trondheims energiforbruk i et helt år.

Potensialet er størst innen næringsbygg og offentlige bygg, som til sammen kan redusere energibruken med 1,9 TWh.

Vulkan har gjort det

Vulkan som ligger langs Akerselven mellom Grünerløkka og Maridalsveien er et glimrende eksempel på smart og moderne tenkning. Nye og rehabiliterte bygg er her knyttet sammen i et energifelleskap som gjør at kvartalet nesten er selvforsynt med energi til oppvarming og kjøling. Bellonahuset og Scandic hotell er helt nye bygninger, mens Mathallen er en totalrenovert industrihall.

Jokeren er en felles energisentral som knytter bygningene med ulik funksjon og energibehov sammen. Sentralen fordeler varme fra jordvarme under Mathallen, fra solfangere på Bellonahuset og fra overskuddsvarme fra kjøleanlegg i Mathallen og på hotellet (kjøleskap og air-condition) til der behovene er. På denne måten spares miljøet gjennom lavere energiforbruk.

– Vi forventer at eiendomsutviklere, arkitekter og entreprenører planlegger og bygger energieffektive bygg – og gjennomfører smarte tiltak i eksisterende bygg. Dette er lønnsomt både for lommeboka og for miljøet, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Renere luft

Rapporten avdekker også et enormt potensial for reduksjon i klimagassutslipp i Oslo. Transport står for over 40 prosent av Oslos klimagassutslipp. Ved å blant annet ta i bruk mer miljøvennlige biler, flere el-biler og erstatte bilbruken med kollektivtrafikk kan utslippene reduseres med over 60 prosent – noe som er mer enn det årlige utslippet fra Oslos 300.000 biler.

Byrådsleder i Oslo Kommune, Stian Berger Røsland, synes rapporten avdekker og viser til en rekke relevante problemstillinger for hovedstaden.

– De større byene vokser og det gir økt energibruk. Dette gjør at det også en storutfordring å kutte klimagassutslippene fra transport. Får vi iverksatt noen av disse tiltakene vil det innebære en mer energieffektiv by for våre innbyggere og lavere klimagassutslipp vil også kunne bidra til et bedre bymiljø og høyere livskvalitet for Oslos innbyggere, påpeker Røsland.

– Vi håper og tror at denne rapporten bidrar til å øke bevisstheten blant virksomheter, myndigheter og innbyggere slik at vi sammen kan realisere potensialet for energieffektivisering og reduksjon i klimagassutslippene. Resultatet er lavere energikostnader, renere luft og bedre fremkommelig, avslutter Dyb. 

Kontaktpersoner:

Per Otto Dyb, administrerende direktør i Siemens, mob: 958 51 541

Ruth Lothe, kommunikasjonsrådgiver i Bellona, ruth@bellona.no, mob: 905 11 493

Tore Leite, Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel i Oslo Kommune,  mob: 45880109